Дигитален маркетинг

Какво включва дигиталният маркетинг?

Интернет е новата среда, в която все повече се пренасят както рекламния пазар, така и търговията като цяло. Днес повечето клиенти търсят нужната им стока чрез Интернет, а и повечето търговци я предлагат именно там.

Както в реалния живот, така и в Интернет, ръка за ръка с търговията върви и маркетингът. Проучването на пазара, позиционирането на стоката, изграждането на маркетингов микс, рекламна стратегия и т.н.

В Интернет обаче всички тези елементи от маркетинга придобиват нов характер, различен от този в "нормалната" търговия. Намесват се и нови, непознати досега елементи от маркетинга като развитие на трафика, оптимизация за търсещи машини, онлайн промоции, маркетинг в социалните мрежи и т.н.

Изключително важно е маркетинговите методи и инструменти, използвани в Интернет, да се познават добре и да се прилагат компетентно. Механичното пренасяне на маркетингови похвати от "обикновения" маркетинг в Интернет може да доведе до непредвидими, често неособено добри резултати.

Какво всъщност е дигиталният маркетинг?

Добре е преди всичко да изясним КАКВО ДИГИТАЛНИЯТ МАРКЕТИНГ НЕ Е!

Дигиталният маркетинг не е кампания и не е еднократен акт. Той не е разпращане на рекламни имейли на когото Ви попадне и слагане на банери където може.

Дигиталният маркетинг (уеб маркетинг) е процесът на изграждане и развитие на позициите на Вашата фирма в Интернет пространството.

Това включва преди всичко изграждане на субективното възприемане на фирмата и нейните стоки (или услуги) от потребителите.

С други думи, процесът на дигитален маркетинг включва не само същинското планиране, изграждане и развитие на Вашия сайт, но и неговото позициониране в търсещи машини, развитието на неговата посещаемост, усъвършенстване на неговата ползваемост, и не на последно място, разбира се - рекламата и популяризацията с всички дигитални средства както на самия фирмен сайт, така и на предлаганите в него стоки или услуги.

Какво включва дигиталния маркетинг?

 • Дефиниране на продукта
  1. Проучване на конкуренцията в Интернет
  2. Избор/дефиниране на продукт
  3. Разработване на ценова политика за Интернет
  4. Разработване на промоционална политика за Интернет
 • Проектиране на уеб сайта
  1. Дефиниране на целите
  2. Дефиниране на целевата група клиенти
  3. Дефиниране на активните функционалности
  4. Дефиниране на ключови думи и подготовка на текстовете в сайта
  5. Дефиниране на навигацията
  6. Разработване на цветова схема и графичен оригинал
  7. Изграждане, тестване и инсталиране на сайта
 • Оптимизиране на сайта
  1. Установяване на класирането на сайта в търсещите машини
  2. Дефиниране на критерии за оценка на оптимизирането
  3. Опимизиране на ключовите думи и текстовете в сайта
  4. Мониторинг и анализ на класирането на сайта в Google
  5. Промени в ключовите думи и съдържанието, в резултат на горния анализ
 • Промоция и поддръжка на сайта
  1. Изграждане на база данни на посетители - потенциални клиенти
  2. Провеждане на рекламни и промоционални кампании в Интернет
  3. Мониторинг и анализ на резултатите от кампаниите
  4. Промяна на съдържанието и структурата на сайта в резултат от анализите
  5. Непрекъснат мониторинг и анализ на посещаемостта на сайта
  6. Промени в структурата и съдържанието, в резултат този анализ

В заключение ...

Вероятно Ви прави впечатление, че тук изредихме и фазите по предварителното проектиране и изграждането на сайта.

Да, и именно това е най-важното. Дигиталният маркетинг (уеб маркетинг) е процес на позициониране на продукта в даден пазар, а за да бъде успешно това позициониране, нужно е целият сайт да бъде съобразен с целите, които си поставя дигиталната маркетингова стратегия.

Ето и защо грешат тези, които първо изграждат своя уеб сайт и си казват "после ще мислим за маркетинга". Дигиталният маркетинг започва още с подбора и дефинирането на продукта, който ще бъде предлаган онлайн, и продължава през целия процес на планиране, изграждане, развитие, поддръжка и популяризиране на Вашия уеб сайт.

Как можем да Ви бъдем полезни?

Изградили сме първия си сайт през далечната 1999! Оттогава през ръцете ни са минали много стотици сайтове, които сме изградили и поддържаме за нашите клиенти.

Този над 20-годишен опит може да работи за Вас. Научили сме кое работи в Интернет, и кое не. Знаем не само как се правят успешни сайтове, но и кое може да превърне сайта Ви в провал.

Ако тепърва обмисляте изграждането на уеб сайт за Вашата фирма, доброто планиране на цялостния дигитален маркетинг на Вашите продукти е от критична важност! Свържете се с нас и поискайте телефонна консултация. Тя все още е безплатна.

 


Търсите опитен и надежден партньор,
който да създаде, развие или поддържа Вашия уебсайт?
ВЗЕМЕТЕ ОЦЕНКА НА ВАШИЯ ПРОЕКТ СЕГА
или просто ни звъннете на 0898 205589.