Дигитален маркетинг

Преди всичко: какво е маркетинг?

Според Филип Котлър, един от всепризнатите експерти в маркетинга, маркетингът е "бизнес функция, която открива неудовлетворени нужди и желания, определя и измерва тяхната величина и потенциална рентабилност, определя целевите пазари, които могат да бъдат най-добре обслужвани от организацията".

Нека дадем и още едно определение. Американският "Chartered Institute of Marketing" определя маркетинга като "процес, отговорен за идентифициране, предвиждане и задоволяване на клиентските нужди по печеливш за фирмата начин".

Ясно се вижда, че от тези определения следват поне две неща:

 1. Във фокуса на всеки маркетинг (включително и дигиталния) стои идентифицирането на клиентски нужди и желания.
 2. Маркетингът е именно тази дейност, която прави идентифицирането и задоволяването на тези клиентски нужди печелившо за бизнеса.

Какво отличава дигиталния маркетинг?

Интернет е новата среда, в която все повече се пренасят както рекламния пазар, така и търговията като цяло. Днес повечето клиенти търсят нужната им стока чрез Интернет, а и повечето търговци я предлагат именно там.

Както в реалния живот, така и в Интернет, ръка за ръка с търговията върви и маркетингът. Проучването на пазара, позиционирането на продукта в този пазар, изграждането на маркетингов микс, рекламна стратегия и т.н.

Тази нова среда, каквато е Интернет, не променя маркетинга по същество. Тя обаче съществено променя методите, ползвани от него.

С други думи, въпреки че дигиталният маркетинг по същество не се отличава от "конвенционалния" маркетинг, в Интернет всички елементи от маркетинга придобиват нов характер.

Намесват се и нови, непознати досега елементи от маркетинга като развитие на трафика, оптимизация за търсещи машини, онлайн промоции, маркетинг в социалните мрежи и т.н.

Какво всъщност е дигиталният маркетинг?

Добре е преди всичко да изясним КАКВО ДИГИТАЛНИЯТ МАРКЕТИНГ НЕ Е!

Дигиталният маркетинг НЕ Е КАМПАНИЯ И НЕ Е ЕДНОКРАТЕН АКТ. Той не е разпращане на рекламни имейли на когото Ви попадне и слагане на банери където може.

Дигиталният маркетинг е процесът на изграждане и развитие на позициите на Вашия продукт и Вашия бранд в Интернет пространството.

Това включва преди всичко изграждане на субективното възприемане на фирмата и нейните стоки (или услуги) от потребителите.

С други думи, процесът на дигитален маркетинг започва още от подбора и дефинирането на продукта, и включва не само същинското планиране, изграждане и развитие на Вашия сайт, но и неговото позициониране в търсещи машини, развитието на неговата посещаемост, усъвършенстване на неговата ползваемост, и не на последно място, разбира се - рекламата и популяризацията с всички дигитални средства както на самия фирмен сайт, така и на предлаганите в него стоки или услуги.

Какво включва дигиталния маркетинг?

 • Дефиниране на продукта
  1. Проучване на Интернет пазара
  2. Проучване на Интернет конкуренцията
  3. Избор/дефиниране на продукт
  4. Разработване на ценова политика за Интернет
  5. Разработване на промоционална политика за Интернет
 • Проектиране на уеб сайта
  1. Дефиниране на целите
  2. Дефиниране на целевата група клиенти
  3. Дефиниране на активните функционалности
  4. Дефиниране на ключови думи и подготовка на текстовете в сайта
  5. Дефиниране на навигацията
  6. Разработване на цветова схема и графичен оригинал
  7. Изграждане, тестване и инсталиране на сайта
 • Оптимизиране на сайта
  1. Установяване на класирането на сайта в търсещите машини
  2. Дефиниране на критерии за оценка на оптимизирането
  3. Опимизиране на ключовите думи и текстовете в сайта
  4. Мониторинг и анализ на класирането на сайта в Google
  5. Промени в ключовите думи и съдържанието, в резултат на горния анализ
 • Промоция и поддръжка на сайта
  1. Изграждане на база данни на посетители - потенциални клиенти
  2. Провеждане на рекламни и промоционални кампании в Интернет
  3. Мониторинг и анализ на резултатите от кампаниите
  4. Промяна на съдържанието и структурата на сайта в резултат от анализите
  5. Непрекъснат мониторинг и анализ на посещаемостта на сайта
  6. Промени в структурата и съдържанието, в резултат този анализ

В заключение ...

Дигиталният маркетинг (уеб маркетинг) е процес на дефиниране и позициониране на продукта в определен пазар, а за да бъде успешно това позициониране, нужно е целият сайт да бъде съобразен с целите, които си поставя дигиталната маркетингова стратегия.

Ето защо дълбоко грешат тези, които си казват "Ние първо да направим един хубав уеб сайт, пък после ще мислим за маркетинга".

Дигиталният маркетинг започва още с подбора и дефинирането на продукта, който ще бъде предлаган онлайн, и продължава през целия процес на планиране, изграждане, развитие, поддръжка и популяризиране на Вашия уеб сайт.

 


Готови ли сте нашият 20-годишен опит
да работи за Вашето онлайн присъствие?

ПОИСКАЙТЕ ВАШАТА ОФЕРТА