Дигитален маркетинг

Какво включва дигиталният маркетинг?

Интернет е новата среда, в която все повече се пренасят както рекламния пазар, така и търговията като цяло. Днес повечето клиенти търсят нужната им стока чрез Интернет, а и повечето търговци я предлагат именно там.

Както в реалния живот, така и в Интернет, ръка за ръка с търговията върви и маркетингът. Проучването на пазара, позиционирането на стоката, изграждането на маркетингов микс, рекламна стратегия и т.н.

В Интернет обаче всички тези елементи от маркетинга придобиват нов характер, различен от този в "нормалната" търговия. Намесват се и нови, непознати досега елементи от маркетинга като развитие на трафика, оптимизация за търсещи машини, онлайн промоции, маркетинг в социалните мрежи и т.н.

Изключително важно е маркетинговите методи и инструменти, използвани в Интернет, да се познават добре и да се прилагат професионално. Механичното пренасяне на маркетингови похвати от "обикновения" маркетинг в Интернет може да доведе до непредвидими, често неособено добри резултати.

Какво всъщност е дигиталният маркетинг?

Добре е преди всичко да изясним КАКВО ДИГИТАЛНИЯТ МАРКЕТИНГ НЕ Е!

Дигиталният маркетинг не е кампания и не е еднократен акт. Той не е разпращане на рекламни имейли на когото Ви попадне и слагане на банери където може.

Дигиталният маркетинг (уеб маркетинг) е процесът на изграждане и развитие на позициите на Вашата фирма в Интернет пространството.

Това включва преди всичко изграждане на субективното възприемане на фирмата и нейните стоки (или услуги) от потребителите.

С други думи, процесът на дигитален маркетинг включва не само същинското планиране, изграждане и развитие на Вашия сайт, но и неговото позициониране в търсещи машини, развитието на неговата посещаемост, усъвършенстване на неговата ползваемост, и не на последно място, разбира се - рекламата и популяризацията с всички дигитални средства както на самия фирмен сайт, така и на предлаганите в него стоки или услуги.

Какво включва дигиталния маркетинг?

 • Дефиниране на продукта
  1. Проучване на конкуренцията в Интернет
  2. Избор/дефиниране на продукт
  3. Разработване на ценова политика за Интернет
  4. Разработване на промоционална политика за Интернет
 • Проектиране на уеб сайта
  1. Дефиниране на целите
  2. Дефиниране на целевата група клиенти
  3. Дефиниране на активните функционалности
  4. Дефиниране на ключови думи и подготовка на текстовете в сайта
  5. Дефиниране на навигацията
  6. Разработване на цветова схема и графичен оригинал
  7. Изграждане, тестване и инсталиране на сайта
 • Оптимизиране на сайта
  1. Установяване на класирането на сайта в търсещите машини
  2. Дефиниране на критерии за оценка на оптимизирането
  3. Опимизиране на ключовите думи и текстовете в сайта
  4. Мониторинг и анализ на класирането на сайта в Google
  5. Промени в ключовите думи и съдържанието, в резултат на горния анализ
 • Промоция и поддръжка на сайта
  1. Изграждане на база данни на посетители - потенциални клиенти
  2. Провеждане на рекламни и промоционални кампании в Интернет
  3. Мониторинг и анализ на резултатите от кампаниите
  4. Промяна на съдържанието и структурата на сайта в резултат от анализите
  5. Непрекъснат мониторинг и анализ на посещаемостта на сайта
  6. Промени в структурата и съдържанието, в резултат този анализ

В заключение ...

Вероятно Ви прави впечатление, че тук изредихме и фазите по предварителното проектиране и изграждането на сайта.

Да, и именно това е най-важното. Дигиталният маркетинг (уеб маркетинг) е процес на позициониране на продукта в даден пазар, а за да бъде успешно това позициониране, нужно е целият сайт да бъде съобразен с целите, които си поставя дигиталната маркетингова стратегия.

Ето и защо грешат тези, които първо изграждат своя уеб сайт и си казват "после ще мислим за маркетинга". Дигиталният маркетинг започва още с подбора на продукта, който ще бъде предлаган онлайн, и продължава през целия процес на планиране, изграждане, развитие, поддръжка и популяризиране на Вашия уеб сайт.

 


Търсите опитен и надежден партньор,
който да създаде, развие или поддържа Вашия уебсайт?
ВЗЕМЕТЕ ОЦЕНКА НА ВАШИЯ ПРОЕКТ СЕГА
или просто ни звъннете на 0898 205589.