Въведение в информационната архитектура

Стадиите в процеса на ИА

Процесът на информационно проектиране е базиран на подробни предварителни проучвания и анализи. Тези проучвания трябва да се извършат в организацията-собственик на сайта и целят дефинирането на основните (ако не и всички) функции, които трябва да изпълнява сайта.

Накратко казано, тези анализи трябва да дадат отговор на следните въпроси:

 • Каква ще е целта на сайта?
 • Какви ще са неговите краткосрочни и дългосрочни планове за развитие?
 • Към кого ще бъде насочен сайта?
 • Какви функции ще изпълнява сайта?
 • Кое ще направи този сайт уникален?
 • Защо хората ще посещават този сайт?
 • Кое би ги накарало да се връщат в него?

  На тази база, процесът на проучване трябва да завърши с няколко ясни и конкретни документа, свързани с:

 • Целите на сайта,
 • Съществуващата конкуренция
 • Съдържание и функционалности на сайта
 • Навигационна структура на сайта
 • Визуална концепция и разположение на елементите

« Предишен раздел     Следващ раздел »

Търсите фирма, която да изгради, обнови или поддържа Вашия уеб сайт?
Звъннете ни на 0898 20 55 89