Въведение в информационната архитектура

Проучване на конкуренцията

Доброто познаване на конкурентните сайтове е важно. Освен всичко останало, то ви помага да проверите дали вашите собствени идеи за такъв сайт са верни или не. Създаването на списък с конкурентните сайтове не е трудно. Често за това е достатъчно едно обикновено търсене по ключова дума в сериозна търсеща машина като Google.

Анализирането на резултатите от това търсене обаче не е толкова лесна задача, защото изисква определянето на ясни критерии за оценка, което обикновено е по-трудно, отколкото изглежда.

Разработването на критериите за оценка включва ред чисто технически елементи (като време за зареждане, размер на страниците, подход към навигацията и т.н.), но също включва и набор от по-скоро субективни критерии, като очаквания на потребителите, ценностната им система и т.н.

Друг набор от критерии за оценка се свързва с функционалностите, предлагани от конкурентните сайтове: вътрешно търсене, управление на бази данни, форми за контакт, интерактивни елементи и т.н.

Стъпката, следваща определянето на критериите, е дефинирането на относителната тежест на всеки един от тях. За някои типове проекти например, времето за зареждане може да е от първостепенна важност, докато за други, критично важен може да е наборът от функционалности. Тук е трудно да се дадат общи правила за следване.

« Предишен раздел     Следващ раздел »

Търсите фирма, която да изгради, обнови или поддържа Вашия уеб сайт?
Звъннете ни на 0898 20 55 89