Въведение в информационната архитектура

Организиране на съдържанието

За да дефинира и структурира съдържанието на сайта и неговите вътрешни взаимовръзки, на този етап информационният архитект трябва да разработи следния набор от документи:

  • Карта на сайта: Тя прецизно отразява структурата на съдържанието. Обикновено изглежда като графика, отразяваща разположението на различните части от сайта.

  • Карта на съдържанието: Тя показва как различните части от сайта се отнасят помежду си. Ако картата на сайта отразява логическата структура, то картата на съдържанието показва логическите връзки. Картата на сайта е статичен елемент, докато картата на съдържанието - динамичен. Картата на съдържанието представлява хипотетичния път, по който потребителите би трябвало да се движат за да разгледат целия сайт.

  • Структурна решетка (layout grid): Структурната решетка е, най-общо казано, чертеж, в който е отразено разположението на различните функционални елементи в бъдещия сайт. Тази решетка дефинира и показва визуалната взаимовръзка между различните области в една от страниците в сайта. Най-лесно е да обясним какво представлява структурната решетка, като покажем тази на един примерен сайт:

    структурна решетка

  • Прототип: Прототипът, наричан още графичен оригинал, е в същност илюстрация на това, как сайтът ще изглежда в действителност. Той се базира на структурната решетка, но вече включва всички визуални детайли в бъдещия сайт. В повечето случаи прототипът се изработва със специализиран графичен софтуер (обикновено Photoshop или Fireworks), но в някои случаи може и директно да се прибегне до разработване със средствата на HTML и CSS.

Разработването на структурната решетка и прототипа целят да покажат как информацията би трябвало да се визуализира на екрана. Каква точно информация ще се представя обаче зависи от самото разработване на съдържанието.

Различаваме основно четири типа съдържание:

  1. Статично съдържание,
  2. Динамично съдържание,
  3. Функционално съдържание и
  4. Интерактивно съдържание.

Класически пример за статично съдържание са слоганът на фирмата, информацията, свързана с авторските права върху сайта, правила за ползване на информацията и т.н.

Типични представители на динамичното съдържание са статии, ценови листи, страници с новини и други публикации.

Функционалното съдържание се свързва с активни страници, включващи въвеждане на пароли, попълване на формуляри за контакт и др.

Интерактивното съдържание е това, при което посетителите сами могат да допълват или променят съдържанието на части от сайта. Типични примери за това са въвеждането на обяви, участието във форуми и социални мрежи, както и изпълнение на транзакции, свързани с резервации, онлайн разплащания и др.

След като цялостната структура на съдържанието бъде готова, идва ред на дефинирането на функционалните изисквания към сайта.

В тази фаза се специфицират всички активни функционалности, изискващи програмиране на езици, различни от HTML и излизащи извън чистото визуализиране на информация. Тук се имат предвид активни елементи като формуляри за поръчки, онлайн анкети, системи за търсене в сайта, форуми, фото-галерии, системи за обяви, управление на онлайн каталози, области с ограничен достъп и др.

« Предишен раздел     Следващ раздел »

Търсите фирма, която да изгради, обнови или поддържа Вашия уеб сайт?
Звъннете ни на 0898 20 55 89