Въведение в информационната архитектура

Метафори

Какво в същност представляват метафорите? По определение, метафората е използване на думи или символи, с цел постигането на значение, различно от първоначалното значение на думата или символа. По този начин се постига пренасяне на значение от един обект на друг.

В информационната архитектура, метафората е начин за предаване вътрешната структура на информацията, последством външни (видими) компоненти, като графични елементи, икони, менюта, разположение в пространството на страницата и т.н.

Организационни метафори

За организационна метафора се говори когато структурата на сайта е подчинена организационната структура на фирмата. Така например организационна метафора е когато в сайт, да речем на търговска фирма, виждаме секции като "Продажби", "Ръководство", "Маркетинг", "Реклама", "Човешки ресурси" и т.н.

Продуктови метафори

Продуктова метафора се използва когато структурата на сайта е подчинена на структурата на продуктите, включени в него. Така например за продуктова метафора говорим, когато елементите в менюто на сайт примерно за електроника, виждаме неща като "Монитори", "Дънни платки", "Принтери" и т.н.

Функционални метафори

За функционални метафори говорим, когато структурата на един сайт е подчинена на функциите, които посетителя може да изпълнява в различните му части. Пример за такова структуриране на сайт е меню от типа "Покупки", "Продажби", "Търсене", "Поръчка" и т.н.

Визуални метафори

При визуалните метафори се използват визуални символи, заместващи вербалните (текстови) елементи. Пример за такава метафора е ползването на изображение на лупа за връзка към търсачката в сайта, портрет на Мона Лиза за влизане в галерията или, да речем, мегафон за линк към форума.

« Предишен раздел     Следващ раздел »

Търсите фирма, която да изгради, обнови или поддържа Вашия уеб сайт?
Звъннете ни на 0898 20 55 89