Какво е уеб сайт и как работи?

Какво е уеб сайт и как работи? Макар уеб сайтовете отдавна да са станали част от живота ни, немалко хора все още са объркани и не знаят какво точно представлява един уеб сайт.

В тази страница ще се фокусираме върху техническия аспект на понятието уеб сайт и върху това как работи той като част от Интернет пространството.

Какво е уеб сайт?

Чисто езиково, терминът уеб сайт (или уебсайт - и двете изписвания са верни!) идва от английски - web site - и означава просто "място в Мрежата" (web означава мрежа и се приема като синоним на Интернет, а site означава място).

Погледнато чисто технически, уебсайтът е съвкупност от ресурси във формата на текстове, илюстрации, видео или друго съдържание, заедно с управляващите ги програми, благодарение на които те могат да бъдат визуализирани върху устройствата на потребителите (компютри, таблети, смартфони).

Всички тези ресурси и програми съществуват под формата на най-обикновени компютърни файлове, които се съхраняват в определен тип компютри, наричани уеб сървъри.

Клиенти и сървъри

Компютрите, свързани с Интернет, биват два вида: ​​клиенти и сървъри.

Клиентите са типичните устройства (например компютър или смартфон), с които разполага всеки потребител, и на които е инсталиран софтуер за достъп до Интернет - така наречените уеб браузъри като Chrome, Mozilla Firefox или Internet Explorer.

Сървърите от друга страна са компютри, които са непрекъснато включени и свързани с Интернет, и където се съхраняват всички ресурси на уеб сайтовете, за които говорихме по-горе (текстове, илюстрации, видео или друго съдържание).

Когато клиентското устройство (Вашият компютър или телефон) иска да получи достъп до дадена уеб страница, сървърът изпраща свързаните с исканата страница ресурси към клиентското устройство, където то се обработва и Вие виждате на Вашия екран поисканата уеб страница.

Комуникации, IP адреси, домейни и DNS

След като разяснихме двата типа компютърни устройства, които си взаимодействат в Интернет (клиенти и сървъри), нека сега обясним и как те се свързват и обменят информация помежду си.

Преди всичко, важно е клиентът да знае какво иска да получи. Казано с други думи, той трябва да зададе адреса на сървъра, в който се намира желания от него уебсайт.

Всяко устройство, свързано с Интернет, има свой уникален адрес, наречен IP адрес (произнася се Ай-Пи адрес). Такива адреси, естествено, имат и уеб сървърите. Така, достатъчно е в браузъра на клиента да се зададе IP адреса на сървъра, в който се намира желания сайт, и той ще се отвори на неговия екран.

В действителност нещата работят приблизително така, но с малко уточнение. IP адресите представляват поредица от четири числа, подобно на телефонен номер, като например 125.175.12.43.

Такава поредица от числа обаче не само се пише трудно, но и се запомня трудно. Тук на помощ идва системата с имена на домейни, която свързва тези "телефонни номера" със значещи нещо и запомнящи се имена, като например Google.com или BGpro.com.

Задачата на системата за имена на домейни е, посредством специални сървъри, наречени Domain Name Servers, или накратко DNS, да "свърже" дадено запомнящо се име като Google.com с IP адреса на сайта, свързан с този домейн, за да може клиентът да се свърже точно със сървъра, в който е инсталиран искания сайт.

Целият процес, стъпка по стъпка ...

И след като обяснихме най-общо как работят уеб сайтовете, нека опишем и как става това стъпка по стъпка.

  1. Първата стъпка, естествено, е моментът в който клиентът написва в браузъра си името на домейна на търсения сайт. Например Google.com.
  2. Браузърът се обръща към най-близкия DNS сървър с въпрос "Кой е в момента е IP адреса на този домейн?", след което той получава поредицата от числа, представляващи IP адреса на сървъра, в който в дадения момент се намира искания сайт.
  3. Веднъж разполагащ с искания IP адрес, браузърът на клиента директно изпраща заявка до сървъра с този IP адрес, като го "моли" да изпрати съдържанието на уебсайта, инсталиран на този адрес.
  4. Ако сървърът одобри заявката на клиента, той връща на клиента съобщение "200 ОК", което означава "Разбира се, можете да разгледате този уебсайт! Ето го", след което започва да изпраща файловете на уебсайта до браузъра на клиента.
  5. Браузърът на клиента (Вашият компютър или мобилен телефон) интерпретира и "сглобява" всички получени файлове в цялостна уеб страница, и ви я показва на екрана.

И ако сега се питате каква е разликата между уеб страница и уебсайт, прочетете статията ни, посветена точно на тази тема - Каква е разликата между уеб страница и уебсайт?.

 


Търсите надежден партньор
за изработката, развието или поддържата Вашия уебсайт?
ПОИСКАЙТЕ ОЦЕНКА НА ВАШИЯ ПРОЕКТ СЕГА ...