Какво е 'on-page' оптимизация

И КАКВО Я ОТЛИЧАВА ОТ 'OFF-PAGE' ОПТИМИЗАЦИЯТА?

На много места тук сме споменавали, че оптимизацията на сайт е сложен и дълъг процес, който не зависи само от специалистите, оптимизиращи сайта, нито само от неговите собственици.

Огромна роля за успеха на Вашия сайт има цялостната Интернет среда, включително и сайтовете на Вашите конкуренти, над които Вие нямате никакъв контрол.

Ето защо, важно е внимателно и компетентно да работите преди всичко върху това, което е изцяло под Ваш контрол: оптимизацията на страниците във Вашия собствен сайт.

Какво е 'on-page' оптимизация

Какво е 'on-page' оптимизация?

On-page оптимизацията (известна още като on-site оптимизация) е процес, при който се оптимизират множество елементи в страниците на един уеб сайт така, че търсещите машини (най-вече Google) да могат успешно да намерят, индексират и класират съдържанието на сайта при търсене от потребители.

За разлика от 'on-page' оптимизацията, 'off-page' оптимизацията се грижи за външните фактори, които имат влияние върху авторитета на даден сайт в Интернет средата, а оттам и върху класирането му в "търсачките". Такива фактори са например линковете (връзките) към Вашия сайт или цитати от Вашия сайт, които се съдържат в други авторитетни сайтове във Вашия бранш.

Както вече казахме, а и както е очевидно, 'off-page' факторите са много по-малко под Ваш контрол, поради което критично важно е Вие и Вашите оптимизатори наистина добре да си свършите "домашната работа" по самия сайт - нещо, над което имате наистина пълен контрол.

Именно за това се грижи 'on-page' оптимизацията.

Какво включва 'on-page' оптимизацията?

Разбира се, не само тази страница, но и целият този уеб сайт няма да ни стигне за да опишем всички елементи и тайни на 'on-page' оптимизацията, а и целта на тази статия далеч не е да бъде учебник по 'on-page' оптимизация.

Има все пак няколко елемента, на които Google и всички останали търсачки (има ли други?) обръщат особено внимание и те със сигурност имат сериозно влияние върху класирането на съответната страница при търсене.

  • На първо място, разбира се, присъствието (количествено и качествено) на търсената ключова дума или израз в текста на страницата.
  • Обемът (дължината) на страницата.
  • Качеството и количеството на заглавията и подзаглавията.
  • Качеството и количеството на линковете в страницата (вътрешни и външни).
  • Структура на URL адреса на страницата.
  • Качество на така наречените 'мета данни' на страницата.
  • Скорост на зареждане на страницата
  • Възможност на страницата за адаптиране към всякакви устройства (адаптивен дизайн).

Този списък, разбира се, далеч не е изчерпателен, но със сигурност съдържа най-важните фактори, които могат както да направят Вашия сайт успешен, така и да го провалят, ако не бъдат взети предвид.

Затова, нека се спрем на най-важните от тях.

Ключови думи и изрази

Лично на мен ми звучи странно, че се налага да го кажа за пореден (кой ли?) път, но нека отново напомня: Ако точната търсена от потребителя дума или израз не се съдържат в текста на Вашата страница, то тя няма НИКАКВИ шансове да се класира в Google при това търсене. Отново да повторя: никакви шансове!

Нека дам един прост пример за илюстрация: ако Вие например продавате тениски и Вашият сайт е наситен с ключовата дума "тениски", а търсещият в Google потърси думата "фланелки", сайтът Ви най-вероятно изобщо няма да се появи в резултатите.

Важно е освен това ключовата дума да се съдържа в текста на Вашата страница в определено съотношение спрямо общата ѝ дължина. Ако въпросната ключова дума присъства прекалено често (което се случва, когато "оптимизаторът" се престарае), възможно е Google дори да накаже целия Ви сайт и изобщо да го "изхвърли" от резултатите си.

Затова, особено внимавайте на кого поверявате оптимизацията на Вашия сайт. Тук хора с много желание, но без опит, могат да бъдат опасни.

Дължина на страницата

Тук нещата като че са очевидни, но нека въпреки това напомним, че за да "разчете" доколко Вашата страница е релевантна спрямо търсения израз, Google се нуждае от достатъчно количество текст.

Макар и неофициално, отдавна е прието, че Google трудно обръща внимание на страници, съдържащи по-малко от 300 думи текст, а една наистина информативна страница, "достойна за вниманието" на търсачката, обикновено съдържа между 800 и 1300 думи текст.

Затова, не очаквайте блестящо класиране в Google ако съдържанието на страницата Ви се изчерпва с няколко снимки и три изречения, независимо какви са те!

Заглавия и подзаглавия

Често срещана грешка дори при опитните автори на текстове е неумелото и дори неправилно използване на заглавия и подзаглавия.

Освен че създават яснота и прегледност на текста, заглавията и подзаглавията в страницата са за Google и важен индикатор за това кои части от текста са с по-голяма тежест от други.

Особено важно е тези заглавия и подзаглавия да не се открояват само визуално (примерно, с по-едър шрифт), а да са зададени и чрез съответните средства на езика HTML, така че Google наистина да "разбере" истинската структура на страницата.

Ако пропуснете да "се възползвате" от силата на заглавията и подзаглавията, ще пропуснете Ваш сериозен коз в борбата Ви за добро класиране.

Скорост на зареждане

Накрая, за да не стана досаден, ще прескоча по-скоро техническите аспекти на оптимизацията, свързани с мета данните, структурата на URL адресите и адаптивността, за да обърна специално внимание на скоростта на зареждане на сайта.

Напоследък експертите от Google настоятелно повтарят, че скоростта на зареждане на сайта ще играе все по-голяма роля при класирането в резултатите.

От търсачката дори създадоха специален онлайн инструмент, наречен Google PageSpeed Insights, с който разработчиците да могат да тестват и анализират всички параметри, влияещи върху скоростта на зареждане на техните сайтове.

За това има наистина сериозни причини. От една страна, главоломното развитие на технологиите в областта на дигиталната фотография и видеография позволиха качването в Мрежата на наистина огромни по обем материали, а сайтовете станаха все по-сложни и с все повече възможности.

Цялото това море от информация обаче трябва да се "преточи" през вече порядъчно претоварените комуникационни канали, и да се обработи от в повечето случаи маломощни телефони или други мобилни устройства ... а това вече е сериозен проблем.

Затова, Google накратко съветва: ако страниците от Вашия сайт се зареждат за повече от 3 секунди, нужно е да вземете мерки, ако искате да се появявате на челни места в търсачката.

 


Готови ли сте нашият 20-годишен опит
да работи за Вашето онлайн присъствие?

ПОИСКАЙТЕ ВАШАТА ОФЕРТА