Аутсорсинг

Какво е аутсорсинг?

Wikipedia определя понятието аутсорсинг като Взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания.

С други думи, аутсорсингът представлява поверяването на цели дейности във фирмата на външни изпълнители, обикновено специализирани фирми в съответната област.

Самата дума аутсорсинг произлиза от съкращение на английския израз "Outside Resource Using" - използване на външни ресурси.

За много компании стана ясно, че силно конкурентната среда, от една страна изисква ползването на персонал с изключителни качества и подготовка, но от друга страна пък назначаването и запазването на такъв персонал обикновено е доста скъпо начинание.

Решението на този очевиден проблем идва от само себе си. Просто специалистите с необходимата подготовка и опит се "поделят" между много фирми, което е на практика и същността на аутсорсинга. По този начин се постигат най-малко два положителни ефекта:

 1. Намаляват се разходите на фирмата, защото вече не се налага тя да назначава нужните й високо платени специалисти.
 2. Въпреки че фирмата вече не се налага да назначава тези специалисти, "изнесената" навън дейност пак се изпълнява с необходимото качество от хора, с нужната квалификация и опит.

Както се казва - и вълкът сит, и агнето цяло ... ;-)

Аутсорсинг на Интернет присъствието

Аутсорсингът получава най-интензивното си развитие в областта на информационните технологии. Тук "изнасянето" на цялостната дейност, например по поддръжка на компютърното и мрежово оборудване, както и управлението на цялостни проекти в областта на IT, се оказва силно печеливша карта.

Като подвид на IT аутсорсинга, аутсорсингът на дейностите, свързани с Интернет присъствието на фирмите все повече си пробива път и става все по-успешен.

Много собственици на фирми разбраха, че компетентното планиране изграждане и поддръжка на един сайт изисква набор от специалисти с квалификация, която не е присъща за персонала в масовия тип фирми. Собствениците разбраха, че за поддръжката на качествен Интернет сайт квалификацията дори на ИТ специалистите във фирмата, като например системните администратори или компютърните инженери, не е достатъчна. Защото Интернет е нова медия със свои закони и принципи, чието непознаване и незачитане неизменно води сайта към провал.

Какво всъщност печели една фирма, когато "аутсорсва" дейностите по Интернет присъствието си?

Плюсовете са много, но ето само някои от тях:

 1. Разходите по Интернет присъствието са напълно предвидими и обикновено фиксирани.
 2. Спестяват се много разходи за осигурителни вноски на персонал.
 3. Спестяват се много разходи по оборудване и поддръжка на работни места във фирмата, просто защото "изнесените" дейности изобщо не се извършват във фирмата.
 4. Спестяват се много разходи по обучение на персонал, просто защото фирмата вече не се нуждае от собствен персонал за аутсорсваните дейности.
 5. Фирмата не рискува веднъж обученият служител да си намери по-добра работа и да напусне.
 6. Вниманието на фирмата е фокусирано върху крайния резултат, а не върху техническите подробности по изпълнението.
 7. Високо специализираните услуги на фирмите, доставчици на Интернет аутсорсинг (каквато е нашата) позволяват по Вашия сайт да бъдат извършвани дейности, които далеч не са по силите на която и да е фирма, чиято дейност не е пряко свързана с Интернет. Такива дейности са например постоянното оптимизиране на съдържанието за търсещи машини, съобразяване на сайта с Интернет стандартите за ползваемост, проучване и следене на конкуренцията в Интернет и много други.

Аутсорсингът на Интернет присъствието Ви не е само добра идея. Това е доказала се в живота печеливша карта, която държите "в ръкава си". Дали ще изиграете печелившата си карта зависи само от Вас.

Как можем да Ви бъдем полезни?

Ако не можете или не искате да назначавате допълнителен високо квалифициран и скъпо платен персонал за поддръжката на вашия фирмен уеб сайт, аутсорсингът е единственото Ви решение.

Ако решите да сключите с нас договор за аутсорсинг на всички дейности по вашето Интернет присъствие, екип от опитни и квалифицирани специалисти от нашата фирма ще има постоянната грижа за:

 • Проучване на конкурентните сайтове и съобразяването на вашия сайт със съществуващите конкурентни условия в Интернет.
 • Непрекъснато следене на класирането на сайта в Google и предприемане на необходимите мерки по оптимизация на съдържанието и кода на сайта с оглед подобряване на класирането му в търсачката.
 • Редактиране, оптимизиране и подготовка на всички предоставени от вас текстове и други материали за публикуване в сайта.
 • Обработка, оптимизиране и публикуване на всички предоставени от вас графични материали за актуализиране на сайта.
 • Компетентно и съобразено с всички Интернет стандарти актуализиране на сайта в конкретно установени в договора срокове.
 • ... и още много полезни за Вашето Интернет присъствие дейности, за които дори не се досещате, и които фирмата Ви вероятно не би могла да си позволи ...

 


Готови ли сте нашият 20-годишен опит
да работи за Вашето онлайн присъствие?

ПОИСКАЙТЕ ВАШАТА ОФЕРТА