Добре знаем, че единственият начин да печелим ние,
е като чрез нашата работа печелите Вие.

Статичен или динамичен сайт?

Напоследък често са натъкваме на доста спорни мнения и препоръки относно статичните и динамичните сайтове. Някои колеги въздигнаха динамичните сайтове на пиедестал и ги обявиха за единствено доброто решение при изграждане на интернет сайт.

Такива твърдения са дълбоко погрешни, защото са крайни и не отчитат всички фактори.

Всяко от двете решения - и статичен, и динамичен сайт - има както своите преимущества, така и своите недостатъци. При вземане на решение за Вашия сайт, важно е да претеглите и положителното и отрицателното, за да вземете наистина правилното за Вас решение.

Какво е статичен сайт, и какво - динамичен сайт?

Важно е да подчертаем преди всичко, че понятията "статичен" и "динамичен" са чисто технически и нямат нищо общо с динамичност или статичност във функционалностите или дизайна на сайта! Понятията "статичен" и "динамичен" са свързани единствено с техническите способи, прилагани при изграждането на даден уеб сайт.

При статичния сайт всяка страница от сайта се изгражда сама за себе си. Обикновено тя представлява самостоятелен HTML файл, в който се съдържат всички елементи от страницата - както дизайнът, така съдържанието на самата страница. Когато посетител кликне върху адреса на тази страница, сървърът директно я изпраща за разглеждане към браузъра на посетителя.

Както статичният, така и динамичният сайт, имат свои както положителни, така и отрицателни страни. За разлика от статичния, при динамичния сайт дизайнът (общото оформление на сайта и навигацията) се дефинира в отделен, общ за всички страници шаблон (темплейт), а съдържанието на всяка отделна страница се съдържа в база данни, откъдето се "извиква" за динамичното генериране на страницата. Когато посетител кликне върху някой елемент от менюто, системата за управление на съдържанието (CMS) "поръчва" от базата данни нужното съдържание и изпраща така "сглобената" страница на потребителя.

Оттук става ясно че, за разлика от статичната страница, която съществува и е на разположение по всяко време, динамичната страница в същност не съществува постоянно, а се създава (генерира динамично) само при поискване от потребител.

Кое тогава е по-добро: динамичен или статичен сайт?

Неотдавна, в един сайт на колеги срещнах твърдението, че статичните сайтове били като "старите черно-бели вестници", с което колегите очевидно искаха да ни убедят, че единствено динамичният сайт е доброто, съвременно решение.

Такова твърдение е напълно невярно!

Както вече писахме по-горе, статичният и динамичният сайт имат свои както положителни, така и отрицателни страни, и ето преимуществата и недостатъците на всяко от двете решения:.

Статичен сайт

  Положителни страни:
 • Статичният сайт позволява практически пълна свобода при създаването на дизайн, съобразен с всякакви изисквания от страна на клиента.
 • Статичният сайт позволява по-добро оптимизиране за търсещи машини на всяка отделна страница, което може драстично да подобри класирането на сайта в Google.
 • Поради липса на сървърна обработка и връзка с база данни, една статична страница се зарежда съществено по-бързо от същата по обем динамична, като това съотношение може да достигне до 60%.
 • Тъй като статичният сайт обикновено се изгражда и актуализира на локален компютър и едва след това се "качва" на сървъра, собственикът на сайта по всяко време разполага с актуално резервно копие от своя сайт. Това обикновено е изключително важно при възстановяване на сайта в случаи на сривове в сървъра или пробив в сигурността му.
  Отрицателни страни:
 • Статичният сайт се актуализира по-трудно и това обикновено е добре да се прави от самите уеб дизайнери.
 • При статични сайтове е по-трудно (понякога и невъзможно) да се създават по-сложни функционалности от типа на сортирания, филтрирания и т.н.

Динамичен сайт

  Положителни страни:
 • Динамичните сайтове са снабдени със система за управление на съдържанието, която позволява на обучено лице от фирмата-собственик да актуализира и допълва съдържанието на сайта, без да се налага за всяко нещо да се викат уеб дизайнерите.
 • Динамичните сайтове позволяват създаването на повече активни функционалности от типа на сортирания на продукти, търсения и филтрирания по даден признак и т.н.
  Отрицателни страни:
 • Тъй като при динамичния сайт всяка страница се генерира "по заявка" от сложен софтуер, това отнема съществено повече време на сървъра и динамична страница като правило се зарежда по-бавно в сравнение със статична страница със същото съдържание. Това забавяне често може да стигне до 60%, така че добре е да знаете този факт, когато си поръчвате динамичен сайт!
 • Динамичните сайтове като цяло по-трудно се поддават на детаилна оптимизация за търсещи машини и при равни други условия един динамичен сайт обикновено се класира по-зле в търсачките в сравнение с добре оптимизиран статичен сайт. Някои ситеми за управление на динамични сайтове (CMS) дори се опитват (неособено успешно) да имитират поведението на статичен сайт, за да "се харесат" на Google.
 • Тъй като при динамичния сайт съдържанието се създава и актуализира директно в базата данни на сървъра, обикновено собствениците не разполагат с резервно актуално копие на съдържанието, което пък води до рискове от загуба на информация в случай на срив в сървъра или хакерска атака на сайта.
 • Динамичните сайтове като правило са много по-уязвими към хакерски атаки и злонамерени действия. Те се управляват от сложен софтуер (CMS) и модули (плъгини) към него, писани от различни програмисти по цялото земно кълбо, което само по себе си крие непредвидими рискове.

Обобщение

Вместо обобщение, ще си позволим да Ви посъветваме следното:

  Статичен сайт е по-подходящ за вас ако:
 • Целта на сайта Ви е преди всичко онлайн представяне на Вашата фирма и ще включва неголям брой страници (до 20 - 30).
 • Не възнамерявате много често (ежедневно или ежеседмично) да актуализирате информацията в сайта.
 • Съзнавате, че всеки трябва да върши своята работа, и Вашата работа, като професионалист във Вашата област, не е да актуализирате сайтове.
  Динамичен сайт е по-подходящ за вас ако:
 • Планирате Вашият сайт да съдържа много десетки или стотици страници, които често (ежедневно или ежеседмично) ще бъдат променяни и обновявани.
 • Планирате изграждане на изцяло онлайн базиран бизнес (онлайн магазин).
 • Разполагате с необходимите ресурси (средства и персонал с необходимата подготовка) за редовна и компетентна поддръжка на сайта.

Благодарим Ви че сте тук.
Автор:

Вие четете оригиналната авторска статия. Кликнете тук за да научите за фалшификатите ...

Търсите фирма, която да изгради Вашия уеб сайт?   Изпратете ни Вашето запитване оттук