Статичен или динамичен сайт?

Кое е по-добро?

Напоследък често са натъкваме на доста спорни мнения и препоръки относно статичните и динамичните сайтове. Някои колеги въздигнаха динамичните сайтове на пиедестал и ги обявиха за единствено доброто решение при изграждане на интернет сайт.

Такива твърдения са дълбоко погрешни, защото са крайни и не отчитат всички фактори.

Всяко от двете решения - и статичен, и динамичен сайт - има както своите преимущества, така и своите недостатъци. При вземане на решение за Вашия сайт, важно е да претеглите и положителното и отрицателното, за да вземете наистина правилното за Вас решение.

Какво е статичен сайт, и какво - динамичен сайт?

Важно е да подчертаем преди всичко, че понятията "статичен" и "динамичен" са чисто технически и нямат нищо общо с динамичност или статичност във функционалностите или дизайна на сайта! Понятията "статичен" и "динамичен" са свързани единствено с техническите способи, прилагани при изграждането на даден уеб сайт.

При статичния сайт всяка страница от сайта се изгражда сама за себе си. Обикновено тя представлява самостоятелен HTML файл, в който се съдържат всички елементи от страницата - както дизайнът, така съдържанието на самата страница. Когато посетител кликне върху адреса на тази страница, сървърът директно я изпраща за разглеждане към браузъра на посетителя.

Както статичният, така и динамичният сайт, имат свои както положителни, така и отрицателни страни. За разлика от статичния, при динамичния сайт дизайнът (общото оформление на сайта и навигацията) се дефинира в отделен, общ за всички страници шаблон (темплейт), а съдържанието на всяка отделна страница се съдържа в база данни, откъдето се "извиква" за динамичното генериране на страницата. Когато посетител кликне върху някой елемент от менюто, системата за управление на съдържанието (CMS) "поръчва" от базата данни нужното съдържание и изпраща така "сглобената" страница на потребителя.

Оттук става ясно че, за разлика от статичната страница, която съществува и е на разположение по всяко време, динамичната страница в същност не съществува постоянно, а се създава (генерира динамично) само при поискване от потребител.

Кое тогава е по-добро: динамичен или статичен сайт?

Неотдавна, в един сайт на колеги срещнах твърдението, че статичните сайтове били като "старите черно-бели вестници", с което колегите очевидно искаха да ни убедят, че единствено динамичният сайт е доброто, съвременно решение.

Такова твърдение е напълно невярно!

Както вече писахме по-горе, статичният и динамичният сайт имат свои както положителни, така и отрицателни страни, и ето преимуществата и недостатъците на всяко от двете решения:.

Статичен сайт

  Положителни страни:
 • Статичният сайт позволява практически пълна свобода при създаването на дизайн, съобразен с всякакви изисквания от страна на клиента.
 • Статичният сайт позволява по-добро оптимизиране за търсещи машини на всяка отделна страница, което може драстично да подобри класирането на сайта в Google.
 • Поради липса на сървърна обработка и връзка с база данни, една статична страница се зарежда съществено по-бързо от същата по обем динамична, като това съотношение може да достигне до 60%.
 • Тъй като статичният сайт обикновено се изгражда и актуализира на локален компютър и едва след това се "качва" на сървъра, собственикът на сайта по всяко време разполага с актуално резервно копие от своя сайт. Това обикновено е изключително важно при възстановяване на сайта в случаи на сривове в сървъра или пробив в сигурността му.
  Отрицателни страни:
 • Статичният сайт се актуализира по-трудно и това обикновено е добре да се прави от самите уеб дизайнери.
 • При статични сайтове е по-трудно (понякога и невъзможно) да се създават по-сложни функционалности от типа на сортирания, филтрирания и т.н.

Динамичен сайт

  Положителни страни:
 • Динамичните сайтове са снабдени със система за управление на съдържанието, която позволява на обучено лице от фирмата-собственик да актуализира и допълва съдържанието на сайта, без да се налага за всяко нещо да се викат уеб дизайнерите.
 • Динамичните сайтове позволяват създаването на повече активни функционалности от типа на сортирания на продукти, търсения и филтрирания по даден признак и т.н.
  Отрицателни страни:
 • Тъй като при динамичния сайт всяка страница се генерира "по заявка" от сложен софтуер, това отнема съществено повече време на сървъра и динамична страница като правило се зарежда по-бавно в сравнение със статична страница със същото съдържание. Това забавяне често може да стигне до 60%, така че добре е да знаете този факт, когато си поръчвате динамичен сайт!
 • Динамичните сайтове като цяло по-трудно се поддават на детаилна оптимизация за търсещи машини и при равни други условия един динамичен сайт обикновено се класира по-зле в търсачките в сравнение с добре оптимизиран статичен сайт. Някои ситеми за управление на динамични сайтове (CMS) дори се опитват (неособено успешно) да имитират поведението на статичен сайт, за да "се харесат" на Google.
 • Тъй като при динамичния сайт съдържанието се създава и актуализира директно в базата данни на сървъра, обикновено собствениците не разполагат с резервно актуално копие на съдържанието, което пък води до рискове от загуба на информация в случай на срив в сървъра или хакерска атака на сайта.
 • Динамичните сайтове като правило са много по-уязвими към хакерски атаки и злонамерени действия. Те се управляват от сложен софтуер (CMS) и модули (плъгини) към него, писани от различни програмисти по цялото земно кълбо, което само по себе си крие непредвидими рискове.

Обобщение

Вместо обобщение, ще си позволим да Ви посъветваме следното:

  Статичен сайт е по-подходящ за вас ако:
 • Целта на сайта Ви е преди всичко онлайн представяне на Вашата фирма и ще включва неголям брой страници (до 20 - 30).
 • Не възнамерявате много често (ежедневно или ежеседмично) да актуализирате информацията в сайта.
 • Съзнавате, че всеки трябва да върши своята работа, и Вашата работа, като професионалист във Вашата област, не е да актуализирате сайтове.
  Динамичен сайт е по-подходящ за вас ако:
 • Планирате Вашият сайт да съдържа много десетки или стотици страници, които често (ежедневно или ежеседмично) ще бъдат променяни и обновявани.
 • Планирате изграждане на изцяло онлайн базиран бизнес (онлайн магазин).
 • Разполагате с необходимите ресурси (средства и персонал с необходимата подготовка) за редовна и компетентна поддръжка на сайта.

Благодарим Ви че сте тук.
Автор:

Вие четете оригиналната авторска статия. Кликнете тук за да научите за фалшификатите ...

Търсите фирма, която да изгради, обнови или поддържа Вашия уеб сайт?
Звъннете ни на 0898 20 55 89