Уеб дизайн

Какво е уеб дизайн?

В Българския език, думата дизайнер (респ. уеб дизайнер) най-често се свързва с понятието художник, а думата дизайн (респ. уеб дизайн) - с художествено оформление на дадено изделие, в частност - на уеб сайт.

Истинското значение на думата дизайн в английския език, от който тя идва, е обаче доста по-различно. Тук дизайнът се превежда с понятия като проектиране, планиране, замисъл, предназначение.

Дизайнът в същност много повече се доближава до инженерното проектиране, отколкото до художественото оформление. Художественото оформление е само малка, при това не най-съществената част от дизайна.

Оттук идва и погрешното възприемане у нас на уеб дизайна като художествено оформление на уеб сайтове. Естествено, в уеб дизайна има и художествено оформление. Дизайнът обаче се простира далеч извън чисто визуалното представяне на уеб страниците.

Неслучайно фундаментална част от цялостния процес на уеб дизайна представлява информационната архитектура. И наистина, най-съществената част от целият процес на дизайн в един уеб сайт е именно организирането и структурирането на информацията, а не нейното "разкрасяване" ...

В същност, уеб дизайнът най-силно се приближава до архитектурата.

Както основната цел на архитектурата е да проектира сграда, пълноценно изпълняваща функциите си (живеене, производство, офис нужди и т.н.), така и при уеб дизайна основната цел е да се проектира сайт, който да изпълнява своите функции - да информира, да рекламира и да продава.

Тук идва и основният проблем на повечето уеб дизайнери: голяма част от тях са бивши художници или графични оформители.

Те са в състояние да направят перфектно изпипан графичен оригинал, но малко от тях са се занимавали с истински бизнес и трудно разбират понятия като маркетинг, ефективност, навигация, ползваемост и интуитивност.

Те слабо се интересуват от търговската страна на сайта, а стара истина е, че добрият сайт е този, който продава, и добрият дизайнер този, който остава невидим.

Да останат невидими, за много графични дизайнери често е трудна задача!

В резултат на това, Интернет пространството се запълва с красиви, но неразбираеми, нефункционални, трудно използваеми, и затова неефективни сайтове.

Сайтове, чиято основна функция е да говорят за графичните способности на техните дизайнери, а клиентите, в много случаи прекалено късно осъзнават, че са дали парите си за да рекламират чужда стока - тази на уеб дизайнерите си.

С най-искрено учудване и разочарование самият аз често посещавам перфектно построени откъм графичен дизайн сайтове, в които обаче си задавам въпроси, които не би трябвало изобщо да стоят пред посетителя. Въпроси като:
  • С какво точно се занимава тази фирма?
  • Произвежда ли или само продава тези стоки?
  • Стоката, която виждам, мога ли да си я купя?
  • На каква цена?
  • Откъде?
  • Как да платя? ...

Не позволявайте това да се случи с вашия сайт. Уеб дизайнът е точна наука и в успешните сайтове, под повърхността от картинки, бутони и текстове, се крият натрупвани с години знания, умения и опит, чиято роля става видима едва при реалната работа на сайта с клиенти.

Защото добър е единствено този сайт, който продава!

Благодарим Ви че сте тук.
Автор:

Вие четете оригиналната авторска статия. Кликнете тук за да научите за фалшификатите ...

Търсите фирма, която да изгради, обнови или поддържа Вашия уеб сайт?
Звъннете ни на 0898 20 55 89