Уеб дизайн

Уеб дизайнът е точна наука, и в успешните сайтове, под повърхността от картинки, бутони и текстове, се крият натрупвани с години знания, умения и опит, чиято роля става видима едва при реалната работа на сайта с клиенти.

Добрият дизайнер е този, който остава невидим, а добрият сайт този, който продава!

Какво е уеб дизайн?

В Българския език, думата дизайнер най-често се свързва с понятието художник, а думата дизайн - с художествено оформление на дадено изделие, в частност - на уеб сайт.

Истинското значение на думата дизайн в английския език, от който тя идва, е обаче доста по-различно. Тук дизайнът се превежда с понятия като проектиране, планиране, замисъл, предназначение.

Дизайнът всъщност много повече се доближава до инженерното проектиране, отколкото до художественото оформление. Художественото оформление е само малка, при това не най-съществената част от дизайна.

Оттук идва и погрешното възприемане у нас на уеб дизайна като художествено оформление на уеб сайтове. Естествено, в уеб дизайна има и художествено оформление. Дизайнът обаче се простира далеч извън чисто визуалното представяне на уеб страниците.

Неслучайно фундаментална част от цялостния процес на уеб дизайна представлява информационната архитектура. И наистина, най-съществената част от целият процес на дизайн в един уеб сайт е именно организирането и структурирането на информацията, а не нейното "разкрасяване" ...

Уеб дизайнът е преди всичко архитектура

Уеб дизайнът наистина най-силно се приближава до архитектурата.

Както основната цел на архитектурата е да проектира сграда, пълноценно изпълняваща функциите си (живеене, производство, офис нужди и т.н.), така и при уеб дизайна основната цел е да се проектира сайт, който да изпълнява своите функции - да информира и да продава.

Тук идва и основният проблем на някои уеб дизайнери: голяма част от тях са бивши художници или графични дизайнери.

Те са в състояние да направят перфектно изпипан графичен оригинал, но слабо се интересуват от търговската страна на сайта и понятия като маркетинг, ефективност, навигация, ползваемост и интуитивност. Стара истина обаче е, че добрият сайт е този, който продава, а добрият дизайнер този, който остава невидим.

Да останат невидими, за много дизайнери обикновено е непосилна задача!

Уеб дизайн и ползваемост

В резултат на тази доминация на формата над съдържанието, Интернет пространството се запълва с красиви, но неразбираеми, нефункционални, трудно използваеми, и затова неефективни сайтове.

С най-искрено учудване и разочарование самият аз често посещавам перфектно построени откъм графичен дизайн сайтове на колеги, в които обаче си задавам въпроси, които не би трябвало изобщо да стоят пред посетителя.

Въпроси като:

  • С какво точно се занимава тази фирма?
  • Произвежда ли или само продава тези стоки?
  • Стоката, която виждам, мога ли да си я купя?
  • На каква цена?
  • Откъде мога да си я купя?
  • Как мога да платя? ...

Не позволявайте това да се случи с Вашия сайт.


 

Вие четете оригиналната авторска статия. Кликнете тук за да научите за фалшификатите ...

Търсите фирма, която да изгради, обнови или поддържа Вашия уеб сайт?
Поискайте нашата оферта