Фирма за уеб дизайн в София

BGpro Media ЕООД

Фирмата ни за уеб дизайн е основана още в края на 1999 и вече близо 20 години сме на услугите на нашите клиенти.

Зад гърба ни са стотици изградени уеб сайтове, изцяло проектирани и изработени от нас. Повечето от уеб сайтовете, които сме изградили, поддържаме и развиваме за нашите клиенти и до днес.

Предоставяме широк набор от високо специализирани услуги в областта на уеб дизайна, уеб маркетинга и разработването и поддръжката на медийни онлайн проекти, а поредицата от успешни уеб сайтове, и доволни клиенти говорят сами за себе си.

Във фирмената ни политика има три основни правила, които неотменно прилагаме и неотклонно следваме:

  1. Добре знаем, че единственият начин да печелим ние, е като с изградения от нас уеб сайт печелите Вие. Затова и винаги правим всичко по силите си нашата работа да е от възможно най-голяма полза за Вас.

  2. Стараем се Вие, нашите клиенти, да виждате в нас не просто изпълнители на Вашето задание, а свой доверен екип от Интернет консултанти и помощници. Доверявайки ни се, Вие ще платите за изграждането на сайт, но ще получите нещо много повече - трупан с десетилетия опит, който няма парично измерение.

  3. Убедени сме, че коректността е единствената приложима стратегия във всеки бизнес. Ние винаги държим на обещанията си и спазваме всички поети ангажименти и срокове, каквото и да ни струва това.

Атанас Георгиев

Атанас Георгиев Движещата сила зад BGpro Медия ЕООД е Атанас Георгиев. Той често работи с малък екип от дизайнери и програмисти на свободна практика, но в крайна сметка всеки проект на фирмата не излиза онлайн без да мине и през неговите ръце.

Атанас Георгиев по образование е икономист, завършил е следдипломно обучение по маркетинг, и дълги години е работил на отговорни IT позиции в международни компании.

От 1999 Атанас Георгиев е изцяло посветен на уеб дизайна и маркетинга. Притежава сертификати в много области на уеб дизайна и програмирането, и непрекъснато продължава развитието си във всички сфери на уеб технологиите.

  • Фирма за уеб дизайн в София
  • Фирма за уеб дизайн в София
  • Фирма за уеб дизайн в София

В работата си Атанас Георгиев отдава изключително значение на дългосрочното сътрудничество с клиентите на фирмата си. Убеден е, че успешен сайт може да се изгради и поддържа единствено ако между клиента и фирмата разработчик съществува дух на взаимно доверие, разбирателство и стремеж към постигане на обща цел.

"Ние подбираме клиентите си по същия начин, както и те нас. Убедени сме, че в дългия и сложен процес на изграждане и поддръжка на един Интернет сайт, обикновеното взаимоотношение възложител - изпълнител не е достатъчно."

 

Търсите фирма, която да изгради, обнови или поддържа Вашия уеб сайт?
Поискайте Вашата оферта ...