Какво НЕ правим ...

Има хора, които идват в офиса ни с нагласата, че от нас ще чуват единствено "да" и "няма проблеми", само и само да ги спечелим като клиенти.

Като уважаващи себе си професионалисти обаче, ние внимателно подбираме както клиентите си, така и задачите си. Нямаме претенциите, че можем всичко, нито приемаме да правим всичко. Което приемаме да правим, го правим добре. С останалото просто не се захващаме.

Не правим нищо извън Интернет услугите

Ние сме свързани с Интернет дизайна и маркетинга. Не предлагаме неща като предпечатна подготовка, рекламни брошури, диплянки, визитки, химикалки, ключодържатели или канцеларски материали. Не продаваме, не поддържаме и не инсталираме компютри, или накратко казано, Интернет за нас е основна дейност, не съпътстващо начинание.

Не претендираме, че можем всичко

Ако не сме в състояние да извършим с необходимото качество и срокове това, което искате, ще ви го кажем. От нас няма да чувате единствено "да" и "няма проблеми" само и само да се доберем до вашата поръчка!

Не приемаме да правим всичко

Ако наш клиент настоятелно иска нещо, което по наше убеждение е несъстоятелно или би навредило на бизнеса му, най-вероятно е да му откажем. За нас спазването на някои основни принципи в Интернет е по-важно от временната печалба.

Не участваме в "конкурси"

Практиката е показала, че не по-малко от 90% от конкурсите у нас се организират за да оправдаят "избора" на вече избран доставчик. При нас "циркулярни писма" и безадресни "покани за участие" в конкурси поемат директно към коша за боклук.

Не работим с посредници

За нас изключително важен е директният контакт с клиентите - тези, които непосредствено ще ползват изградения от нас сайт. Практиката ни е доказала, че всякакви посредници от типа на рекламни агенции, консултантски фирми и други паразитни структури, могат само да затормозят развитието на вашия сайт и да попречат на успеха ви в Мрежата.

- управител и главен дизайнер

Търсите фирма, която да изгради Вашия уеб сайт?   Изпратете Вашето запитване към нас сега