Изработка на уебсайт за европроект

При много европроекти по различни програми, изграждането на уебсайт е задължително изискване за навременно информиране на партньорите и свързаните с проекта финансови институции. Тук отново ние можем да Ви бъдем полезни.

В много случаи, веднъж спечелили финансирането по Европроект, бенефициентите са прекалено заети с изпълнението на проекта и забравят или просто нямат време за правилното изграждане на задължителния за проекта уебсайт.

Ние можем да Ви помогнем! Просто ни изпратете изискванията към уебсайта, съгласно Вашия европроект, заедно с данните, които е нужно да бъдат публикувани онлайн, и ние ще подготвим цялостния уебсайт без да е нужно повече да отнемате от Вашето време.

В зависимост от Вашето решение, сайтът за Вашия европроект ще бъде пригоден, или впоследствие Вие да се заемете с неговата актуализация, или ние да продължим изцяло да се грижим за онлайн представянето на Вашия европроект.

Свържете се с нас и ни изпратете нужната информация. Сайтът на Вашия европроект ще бъде готов до седмица, след като получим нужните ни данни!

 

Търсите надежден партньор
за изработката, развието или поддържата Вашия уебсайт?
ПОИСКАЙТЕ ОЦЕНКА НА ВАШИЯ ПРОЕКТ СЕГА ...