Пълно Интернет обслужване

Ако преди десетина години фирменият уеб сайт все още можеше да бъде изграден от IT отдела на фирмата или дори от "момчето, което разбира от компютри", то в наши дни подобен подход би бил пагубен за всеки бизнес.

Пренеслата се вече изцяло в Интернет конкуренция, поставя пред уеб сайтовете и тяхната поддръжка съвсем нови, непознати досега предизвикателства.

Интернет нуждите на Вашата фирма

За клиентите в наши дни уеб сайтовете отдавна са станали пръв, най-важен, а често и единствен източник на информация за всяка фирма и нейната дейност.

За собствениците на фирми стана ясно, че силно конкурентната среда на Интернет изисква ползването на високо квалифициран персонал с изключителни качества и специалиална подготовка.

Надали за някого е тайна, че разходите за един компетентен IT и маркетингов специалист във фирмата, който да се грижи за Вашето Интернет присъствие, рядко могат да паднат под 3000 - 4000 лева месечно ... В оптимистичния случай ...

Решението е познато ...

Просто специалистите с необходимата подготовка и опит се "поделят" между много фирми, което е същността на понятието аутсорсинг и лежи в основата на нашето предложение.

По този начин постигате най-малко два положителни ефекта:

 1. Намаляват се разходите на фирмата Ви, защото вече не се налага тя да назначава тези високо платени специалисти.

 2. Въпреки че фирмата ви вече не се налага да назначава такъв тип специалисти, "изнесената" навън дейност пак се изпълнява с необходимото качество от хора, с нужната квалификация и опит.
Класически случай в който всички печелят, нали?

Какво Ви предлагаме?

 1. Предварително обсъждане и консултации с оглед изясняване на целите и нуждите на фирмата Ви.

 2. Анализ и доклад за съществуващата към момента Интернет конкуренция във Вашия бранш, заедно с предложения за изграждане на оптимално присъствие на бизнеса Ви в Мрежата.

 3. Изготвяне на предложение за цялостна Интернет стратегия за Вашата фирма и дигитален маркетинг на продуктите й.

 4. Изготвяне на проект и изграждане на фирмен уеб сайт, съобразен с предварителните проучванията и Вашите планове.

 5. Първоначална оптимизация на текстовете и кода на сайта за по-добро класиране в Google.

 6. Регистриране на домейн и хостинг, както и администриране на всички технически аспекти от тези регистрации.

 7. Инсталиране и настройка на сайта, както и свързаното с това администриране на всички фирмени е-мейл адреси (при желание от Ваша страна).

 8. Последващ постоянен мониторинг на сайта при класиранията в Google и предприемане на необходимите мерки за подобряване на това класиране.

 9. Поддръжка на сайта и постоянна готовност за нанасяне на всички пожелани от Вас актуализации, допълнения и промени в него.

 10. Създаване, поддръжка и развитие на Facebook страница на Вашия бизнес.

 11. Дефиниране, провеждане, проследяване и отчитане на рекламни и маркетингови кампании в Google, Facebook и в други рекламни канали.

Извън това, ако сключите с нас договор за аутсорсинг на Вашите интернет дейности, ще получите още:

 • Отстъпка от 10% за всички дейности, свързани с първоначалното изграждане на Вашия сайт.
 • Отстъпка от 25% (една четвърт!) за всички дейности, свързани с редизайна на Вашия сайт, когато такъв се наложи.

Каква е цената?

Ако вече сте разгледали нашия сайт, вероятно вече знаете, че ние сме една от малкото български фирми в областта на уеб дизайна, която ясно и публично е обявила своите цени.

В случая обаче е съвсем очевидно, че подобен вид услуга зависи от много фактори: характера на бизнеса и конкурентната среда, характерът и обемът на сайта, Вашите конкретни нужди за развитието му, и т.н. Затова и без тази информация е невъзможно да Ви дадем дори и приблизителна цена за пълното Интернет обслужване на Вашата фирма.

Абсолютно сигурно е обаче, че това ще Ви излезе многократно по-евтино, отколкото за тези дейности да назначавате човек във Фирмата Ви, а работата ще бъде свършена, при това с високо качество.

Изпратете ни запитване, и да поговорим ...

 

Готови ли сте нашият 20-годишен опит
да работи за Вашето онлайн присъствие?

ПОИСКАЙТЕ ВАШАТА ОФЕРТА