Въведение в информационната архитектура

Какво е информационната архитектура?

Информационната архитектура (ИА), наричана още "Информационен дизайн", "Информационно проектиране" или "Инфодизайн" е най-бързо развиващата се част от науката за Интернет. Тя представлява скелета, около който се гради всеки уеб сайт.

Практиката показа, че колкото и стойностна да е информацията, тя може да остане напълно безполезна, ако бъде "погребана" под зле организирани менюта или стои заобиколена от несъответстващ контекст.

Информационната архитектура формира ядрото на един сайт, около което се изграждат всички останали негови компоненти: общата визия на сайта, функционалностите му, навигационните схеми, потребителският интерфейс и т.н.

Накратко, информационната архитектура на един сайт се състои в процеса на прецизно структуриране на информацията, нейното организиране в ясни навигационни схеми, и атрактивното й представяне чрез интуитивни и недвусмислени визуални елементи.

Крайната цел на информационната архитектура в един сайт е да позволи информацията да бъде лесно достъпна, разбираема и управляема.

     Следващ раздел »

Търсите фирма, която да изгради, обнови или поддържа Вашия уеб сайт?
Звъннете ни на 0898 20 55 89