Какво е аутсорсинг в Интернет?

Какво е аутсорсинг?

Wikipedia определя понятието аутсорсинг като

Взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания.

С други думи, аутсорсингът представлява поверяването на цели области от дейността на фирмата на външни изпълнители, обикновено специализирани фирми в съответната област.

Самата дума аутсорсинг произлиза от съкращение на английския израз „Outside Resources Using“ или „Outside Resourcing“ – в превод: използване на външни ресурси.

За много компании стана ясно, че силно конкурентната среда, от една страна изисква ползването на персонал с изключителни качества и подготовка, но от друга страна пък назначаването и запазването на такъв персонал обикновено е доста трудно и често скъпо начинание.

Решението на този очевиден проблем идва от само себе си. Просто специалистите с необходимата подготовка и опит се „поделят“ между много фирми, което е на практика и същността на аутсорсинга. По този начин се постигат най-малко два положителни ефекта:

  1. Намаляват се разходите на фирмата, защото вече не се налага тя да назначава нужните й високо платени специалисти.
  2. Въпреки че фирмата вече не се налага да назначава тези специалисти, „изнесената“ навън дейност пак се изпълнява с необходимото качество от хора, с нужната квалификация и опит.

Както се казва – и вълкът сит, и агнето цяло … 😉

Аутсорсинг на Интернет присъствието

Аутсорсингът получава най-интензивното си развитие в областта на информационните технологии. Тук „изнасянето“ на цялостната дейност, например по поддръжка на компютърното и мрежово оборудване, както и управлението на цялостни проекти в областта на информационните технологии, се оказва силно печеливша карта.

Като подвид на IT аутсорсинга, аутсорсингът на дейностите, свързани с Интернет присъствието на фирмите все повече си пробива път и става все по-успешен.

Много собственици на фирми разбраха, че компетентното планиране изграждане и поддръжка на един сайт изисква набор от специалисти с квалификация, която не е присъща за персонала в масовия тип фирми.

Собствениците разбраха, че за поддръжката на качествен Интернет сайт квалификацията дори на ИТ специалистите във фирмата, като например системните администратори или компютърните инженери, не е достатъчна.

Интернет е нова медия със свои закони и принципи, чието непознаване и незачитане неизменно води сайта към провал, защото поддръжката, оптимизацията и развитието на един уеб сайт изискват специализирани познания, простиращи се далеч извън стандартните „компютърни умения“.

Какво всъщност печели една фирма, когато „аутсорсва“ дейностите по Интернет присъствието си?

Плюсовете са много, но ето само някои от тях:

  1. Разходите по Интернет присъствието са напълно предвидими и обикновено фиксирани.
  2. Спестяват се много разходи за заплати и осигурителни вноски на персонал, защото те се поделят между много компании.
  3. Спестяват се много разходи по оборудване и поддръжка на работни места във фирмата, просто защото „изнесените“ дейности изобщо не се извършват във фирмата.
  4. Спестяват се много разходи по обучение на персонал, просто защото фирмата вече не се нуждае от собствен персонал за аутсорсваните дейности.
    Фирмата, освен това, не рискува веднъж обученият служител да си намери по-добра работа и да напусне – нещо което, за съжаление, все по-често се среща у нас.
  5. Вниманието на фирмата е фокусирано върху крайния резултат, а не върху техническите подробности по изпълнението.
  6. Високо специализираните услуги на фирмите, доставчици на Интернет аутсорсинг (каквато е нашата) позволяват по Вашия сайт да бъдат извършвани дейности, които далеч не са по силите на която и да е фирма, чиято дейност не е пряко свързана с Интернет. Такива дейности са например непрестанното оптимизиране на съдържанието за търсещи машини, съобразяване на сайта с Интернет стандартите за ползваемост, проучване и следене на конкуренцията в Интернет, и много други.
Аутсорсингът на Интернет присъствието Ви не е само добра идея. Това е доказала се в живота печеливша карта, която държите „в ръкава си“. Дали ще изиграете печелившата си карта зависи само от Вас.

Успех в Интернет!
Атанас Георгиев

Може да харесате още...