Какво е „on-page“ оптимизация?

Какво е on-page оптимизация?

И КАКВО Я ОТЛИЧАВА ОТ ‘OFF-PAGE’ ОПТИМИЗАЦИЯТА?

На много места тук сме споменавали, че оптимизацията на сайт е сложен и дълъг процес, който не зависи само от специалистите, оптимизиращи сайта, нито само от неговите собственици.

Огромна роля за успеха на Вашия сайт има цялостната Интернет среда, включително и сайтовете на Вашите конкуренти, над които Вие нямате никакъв контрол.

Ето защо, важно е внимателно и компетентно да работите преди всичко върху това, което е изцяло под Ваш контрол: оптимизацията на страниците във Вашия собствен сайт.

Какво е ‘on-page’ оптимизация?

On-page оптимизацията (известна още като on-site оптимизация) е процес, при който се оптимизират множество елементи в страниците на един уеб сайт така, че търсещите машини (най-вече Google) да могат успешно да намерят, индексират и класират съдържанието на сайта при търсене от потребители.

За разлика от ‘on-page’ оптимизацията, ‘off-page’ оптимизацията се грижи за външните фактори, които имат влияние върху авторитета на даден сайт в Интернет средата, а оттам и върху класирането му в „търсачките“. Такива фактори са например линковете (връзките) към Вашия сайт или цитати от Вашия сайт, които се съдържат в други авторитетни сайтове във Вашия бранш.

Както вече казахме, а и както е очевидно, ‘off-page’ факторите са много по-малко под Ваш контрол, поради което критично важно е Вие и Вашите оптимизатори наистина добре да си свършите „домашната работа“ по самия сайт – нещо, над което имате наистина пълен контрол.

Именно за това се грижи ‘on-page’ оптимизацията.

Какво включва ‘on-page’ оптимизацията?

Разбира се, не само тази страница, но и целият този уеб сайт няма да ни стигне за да опишем всички елементи и тайни на ‘on-page’ оптимизацията, а и целта на тази статия далеч не е да бъде учебник по ‘on-page’ оптимизация.

Има все пак няколко елемента, на които Google и всички останали търсачки (има ли други?) обръщат особено внимание и те със сигурност имат сериозно влияние върху класирането на съответната страница при търсене.

  1. На първо място, разбира се, присъствието (количествено и качествено) на търсената ключова дума или израз в текста на страницата.
  2. Обемът (дължината) на страницата.
  3. Качеството и количеството на заглавията и подзаглавията.
  4. Качеството и количеството на линковете в страницата (вътрешни и външни).
  5. Структура на URL адреса на страницата.
  6. Качество на така наречените ‘мета данни’ на страницата.
  7. Скорост на зареждане на страницата
  8. Възможност на страницата за адаптиране към всякакви устройства (адаптивен дизайн).

Този списък, разбира се, далеч не е изчерпателен, но със сигурност съдържа най-важните фактори, които могат както да направят Вашия сайт успешен, така и да го провалят, ако не бъдат взети предвид. Затова, нека се спрем на най-важните от тях.

Ключови думи и изрази

Лично на мен ми звучи странно, че се налага да го кажа за пореден (кой ли?) път, но нека отново напомня: Ако точната търсена от потребителя дума или израз не се съдържат в текста на Вашата страница, то тя няма НИКАКВИ шансове да се класира в Google при това търсене. Отново да повторя: никакви шансове!

Нека дам един прост пример за илюстрация: ако Вие например продавате тениски и Вашият сайт е наситен с ключовата дума „тениски“, а търсещият в Google потърси думата „фланелки“, сайтът Ви най-вероятно изобщо няма да се появи в резултатите.

Важно е освен това ключовата дума да се съдържа в текста на Вашата страница в определено съотношение спрямо общата ѝ дължина. Ако въпросната ключова дума присъства прекалено често (което се случва, когато „оптимизаторът“ се престарае), възможно е Google дори да накаже целия Ви сайт и изобщо да го „изхвърли“ от резултатите си.

Затова, особено внимавайте на кого поверявате оптимизацията на Вашия сайт. Тук хора с много желание, но без опит, могат да бъдат опасни.

Дължина на страницата

Тук нещата като че са очевидни, но нека въпреки това напомним, че за да „разчете“ доколко Вашата страница е релевантна спрямо търсения израз, Google се нуждае от достатъчно количество текст.

Макар и неофициално, отдавна е прието, че Google трудно обръща внимание на страници, съдържащи по-малко от 300 думи текст, а една наистина информативна страница, „достойна за вниманието“ на търсачката, обикновено съдържа поне между 800 и 1500 думи текст.

Затова, не очаквайте блестящо класиране в Google ако съдържанието на страницата Ви се изчерпва с няколко снимки и три изречения, независимо какви са те!

Заглавия и подзаглавия

Често срещана грешка дори при опитните автори на текстове е неумелото и дори неправилно използване на заглавия и подзаглавия.

Освен че създават яснота и прегледност на текста, заглавията и подзаглавията в страницата са за Google и важен индикатор за това кои части от текста са с по-голяма тежест от други.

Особено важно е тези заглавия и подзаглавия да не се открояват само визуално (примерно, с по-едър шрифт), а да са зададени и чрез съответните средства на езика HTML, така че Google наистина да „разбере“ истинската структура на страницата.

Ако пропуснете да „се възползвате“ от силата на заглавията и подзаглавията, ще пропуснете Ваш сериозен коз в борбата Ви за добро класиране.

Скорост на зареждане

Накрая, за да не стана досаден, ще прескоча по-скоро техническите аспекти на оптимизацията, свързани с мета данните, структурата на URL адресите и адаптивността, за да обърна специално внимание на скоростта на зареждане на сайта.

Напоследък експертите от Google настоятелно повтарят, че скоростта на зареждане на сайта ще играе все по-голяма роля при класирането в резултатите.

От търсачката дори създадоха специален документ, наречен Google PageSpeed Insights, и инструмент за тестване на тези показатели, с който разработчиците да могат да тестват и анализират всички параметри, влияещи върху скоростта на зареждане на техните сайтове.

За това има наистина сериозни причини. От една страна, главоломното развитие на технологиите в областта на дигиталната фотография и видеография позволиха качването в Мрежата на наистина огромни по обем материали, а сайтовете станаха все по-сложни и с все повече възможности.

Цялото това море от информация обаче трябва да се „преточи“ през вече порядъчно претоварените комуникационни канали, и да се обработи от в повечето случаи маломощни телефони или други мобилни устройства … а това вече е сериозен проблем.

Затова, Google накратко съветва:

Ако страниците от Вашия сайт се зареждат за повече от 3 секунди, нужно е да вземете мерки, ако искате да се появявате на челни места в търсачката.

Успех в Интернет!
Атанас Георгиев

Може да харесате още...