Статичен или Динамичен сайт?

Статичен или динамичен сайт?

Напоследък често са натъкваме на доста спорни мнения относно статичните и динамичните сайтове.

Някои колеги въздигнаха динамичните сайтове на пиедестал и ги обявиха за единствено доброто решение. Такива твърдения са дълбоко неверни, защото са крайни и не отчитат всички фактори.

Затова, нека първо изясним …

Какво е статичен, и какво – динамичен сайт?

Важно е да подчертаем преди всичко, че понятията „статичен сайт“ и „динамичен сайт“ са чисто технически и нямат нищо общо с динамичност или статичност в дизайна или функциите на сайта! Термините „статичен“ и „динамичен“ са свързани единствено с техническите средства и методи, прилагани при изграждането на уеб сайта.

При статичния сайт всяка страница от сайта се изгражда сама за себе си. Обикновено тя представлява самостоятелен файл или поредица от свързани файлове, в които се съдържат всички елементи от страницата – както дизайнът, така съдържанието на самата страница – текстове, снимки и т.н.

Когато посетител кликне върху адреса на тази страница, сървърът директно я изпраща в готов вид за разглеждане към браузъра на потребителя.

За разлика от статичния, при динамичния сайт дизайнът (общото оформление на сайта и навигацията) се дефинира в отделен, общ за всички страници шаблон (темплейт), а съдържанието на всяка отделна страница се съдържа в база данни, откъдето се „извиква“ за динамичното генериране на страницата.

Когато посетител кликне върху някой елемент от менюто на динамичен сайт, системата за управление на съдържанието (CMS) „поръчва“ от базата данни нужното съдържание, и на тази основа поисканата страница се „сглобява“ в момента, и едва тогава се изпраща на потребителя.

С други думи …

За разлика от статичната страница, която съществува и е на разположение по всяко време, динамичната страница всъщност не съществува постоянно, а се създава (генерира динамично) само при поискване от потребител.

Кое е по-добро: динамичен или статичен сайт?

Неотдавна, в един сайт на колеги срещнах твърдението, че статичните сайтове били като „старите черно-бели вестници“, с което колегите очевидно искаха да ни убедят, че единствено динамичният уеб сайт е доброто, съвременно решение.

Както вече писахме по-горе, такова твърдение е дълбоко невярно!

Статичният и динамичният сайт имат както положителни, така и отрицателни страни, и ето преимуществата и недостатъците на всяко от двете решения:

Статичен сайт

Положителни страни:

Преди всичко, поради липса на сървърна обработка и връзка с база данни, една статична страница се зарежда несравнимо по-бързо от същата по обем динамична, като това съотношение може да достигне до няколкостотин процента (няколко пъти по-бързо)!

Статичният уеб сайт позволява практически пълна свобода при създаването на дизайн, съобразен с всякакви изисквания от страна на клиента.

Статичният уеб сайт позволява по-добро оптимизиране за търсещи машини на всяка отделна страница, което може драстично да подобри класирането на сайта в Google.

Тъй като статичният сайт обикновено се изгражда и актуализира на локален компютър и едва след това се „качва“ на сървъра, собственикът на сайта по всяко време разполага с актуално резервно копие от своя сайт. Това обикновено е изключително важно при възстановяване на сайта в случаи на сривове в сървъра или пробив в сигурността му.

Както мигрирането (преместването от един сървър в друг), така и възстановяването на един статичен сайт става несравнимо по-лесно и бързо – за броени минути – за разлика от динамичния сайт, чието мигриране или възстановяване могат да отнемат часове.

Отрицателни страни:

Статичният сайт се актуализира по-трудно и това обикновено е добре да се прави от самите уеб дизайнери.

При статични сайтове е по-трудно (понякога и невъзможно) да се създават по-сложни функционалности от типа на търсения, сортирания, филтрирания и т.н.

Още по темата за статичните сайтове можете да прочетете в статията, посветена на „Предимствата на статичния уеб сайт„.

Динамичен сайт

Положителни страни:

Динамичните уеб сайтове са снабдени със система за управление на съдържанието, която позволява на обучено лице от фирмата-собственик да актуализира и допълва съдържанието на сайта, без да се налага за всяко нещо да се викат уеб дизайнерите.

Динамичните сайтове позволяват създаването на повече активни функционалности от типа на сортирания на продукти, търсения и филтрирания по даден признак и т.н.

Отрицателни страни:

Тъй като при динамичния уеб сайт всяка страница се генерира „по заявка“ от сложен софтуер, това отнема съществено повече време на сървъра и динамична страница като правило се зарежда съществено по-бавно в сравнение със статична страница със същото съдържание.

Динамичните сайтове като правило са много по-уязвими към хакерски атаки и злонамерени действия. Те се управляват от сложен софтуер (CMS) и модули към него, писани от различни програмисти, което само по себе си крие непредвидими рискове.

По същата причина един динамичен сайт задължително се нуждае от редовна техническа поддръжка. Динамичен сайт, оставен без редовна поддръжка и актуализация на модулите си, обикновено става жертва на хакване в рамките на месеци.

Тъй като при динамичния уеб сайт съдържанието се създава и актуализира директно в базата данни на сървъра, собствениците обикновено не разполагат с актуално резервно актуално копие на съдържанието, което пък води до рискове от загуба на информация в случай на срив в сървъра или хакерска атака на сайта.

Динамичните сайтове като цяло по-трудно се поддават на детайлна оптимизация за търсещи машини и при равни други условия един динамичен сайт обикновено се класира по-зле в търсачките в сравнение с добре оптимизиран статичен уеб сайт. Някои системи за управление на динамични сайтове (CMS) дори се опитват да имитират поведението на статичен сайт, за да „се харесат“ на Google.

Обобщение

Вместо обобщение, ще си позволим да Ви посъветваме следното:

Статичен сайт е по-подходящ за Вас ако:

  1. Целта на сайта Ви е преди всичко онлайн представяне на Вашата фирма и той ще включва неголям брой страници (до 20 – 30).
  2. Не възнамерявате много често (ежедневно или ежеседмично) да актуализирате информацията в уеб сайта.
  3. Съзнавате, че всеки трябва да върши своята работа, и Вашата работа, като професионалист във Вашата област, не е да актуализирате сайтове.

Динамичен сайт е по-подходящ за Вас ако:

  1. Планирате Вашият сайт да съдържа много десетки или стотици страници, които често (ежедневно или ежеседмично) ще бъдат променяни и обновявани.
  2. Планирате изграждане на изцяло онлайн базиран бизнес (онлайн магазин).
  3. Разполагате с необходимите ресурси (персонал с необходимата подготовка) за редовна и компетентна поддръжка на сайта.

Успех в Интернет!
Атанас Георгиев

Може да харесате още...