Предимствата на статичния сайт

Предимства на статичните сайтове

Знам колко странно звучи да пиша за предимствата на статичните сайтове във времена, в които повечето уеб дизайнери са готови да Ви „спретнат“ цял WordPress дори за миниатюрен сайт от една страничка!

Всъщност обаче, точно това мисля да направя.

Защото отдавна е известно, че ако закопчаете погрешно първото копче, всички останали ще се закопчаят погрешно. А аз, повярвайте ми, в кариерата си съм видял много погрешно закопчани копчета!

Преди да продължа обаче, ако още не сте наясно с това какво е статичен сайт, би било полезно да прочетете статията, която дава повече информация върху разликите между статичните и динамичните сайтове

Какви са предимствата на статичния сайт?

Висока скорост на зареждане

Статичният сайт „заобикаля“ много от фазите, които обикновено бавят „отварянето“ на страниците в динамични сайтове. Затова и една статична страница по правило се отваря осезаемо по-бързо в сравнение с динамична страница със същото съдържание.

Нека обясня малко по-подробно: при динамичните сайтове (ползващи CMS) всяка страница се генерира динамично, при всяко посещение на потребител. Казано с други думи, страниците в динамичните сайтове се генерират от софтуер и съществуват единствено в момента, в който потребител пожелае да ги отвори.

За разлика от динамичните, статичните страници съществуват в сървъра в изцяло „готов“ вид по всяко време, и при заявка от потребител те директно се изпращат в неговия браузър.

Затова и една статична страница винаги се зарежда в порядъци по-бързо в сравнение с динамична страница със същия обем.

Всичко казано дотук нямаше да има толкова голямо значение, ако Google не беше официално съобщил, че съгласно стандартите, дефинирани в документа „Core Web Vitals“ …

От 2021 г. скоростта на зареждане на всеки сайт вече ще има пряко влияние върху класирането му в резултатите от търсенията!

Надали може да има по-сериозна причина да се замислите дали не е по-добре Вашият нов сайт да е точно статичен.

Неограничени възможности за оптимизация

В повечето случаи (и конкретно при нас) статичните страници се изграждат „на ръка“. Програмният код на езиците от типа на HTML, CSS, JavaScript или PHP се създава в обикновен текстов редактор, а това дава възможност на уеб дизайнерите да се ползват наистина от цялата мощ на тези технологии.

Обратно, при динамичните сайтове, базирани са CMS от типа на WordPress, уеб дизайнерите винаги са принудени да се съобразяват както с особеностите на самия CMS, така и на ползваната за проекта „тема“ (темплейт). А това винаги ограничава!

Затова, „ръчното“ изграждане на всяка отделна страница дава на уеб дизайнерите наистина пълната свобода стриктно да прилагат всички предписани от Google стандарти и изисквания за on-page оптимизация.

Неограничени възможности за дизайн

По същите причини, описани в предходната точка, статичните сайтове дават напълно неограничена свобода и за изграждане както на специални функционалности, така и на обща визия на сайта.

Повярвайте ми, когато един дизайнер не е принуден да се съобразява с възможностите на системата за управление на съдържанието, и не е ограничен от изискванията на „темплейта“, той може практически всичко.

Ниска степен на уязвимост

Както писах в статията „Уърдпрес – за и против“, практически всички системи за управление на съдържанието имат, в една или друга степен, слаби места в сигурността, които нерядко се използват от хакери за злоумишлени действия.

Причината за това е проста: както ядрата на тези системи, така и модулите към тях, са дело на огромно количество програмисти из целия свят, които понякога допускат грешки.

При статичните сайтове, поради напълно липсващата система ма управление на съдържанието, подобен риск просто не съществува, и единственият начин хакерите да проникнат в тях е да пробият защитите на самия сървър, което е много, много по-трудно.

Кога статичният сайт все пак не е решение?

Въпреки множеството предимства на статичните сайтове, в някои случаи все пак изграждането на даден сайт като статичен може да не е най-доброто решение.

Такива са например случаите, в които уеб сайтът се нуждае от някои активни функционалности като например възможности за филтриране или сортиране на поредица продукти по даден признак, нещо често срещано при онлайн магазините.

Друг случай, в който статичният сайт не е най-доброто решение, е когато сайтът трябва да се актуализира и допълва често, и това трябва да се прави от цял екип хора. В такива случаи сайт, снабден с мощна система за управление на съдържанието определено е по-доброто, а вероятно и единствено решение.

Във всички останали случаи обаче не бива да пренебрегвате възможността да изградите Вашия фирмен сайт като статичен, защото както стана ясно, предимствата на статичните сайтове не са малко, и повечето са съществени.

Успех в Интернет!
Атанас Георгиев

Може да харесате още...