Колко струва оптимизацията на уеб сайт?

Колко струва уебсайт оптимизацията?

Понякога при нас идват хора с желанието да изградим техния сайт, който обаче „задължително трябва да се класира добре в Google“. Те дори подчертават изискването си за добро класиране в Google още преди да са казали какъв точно сайт ще се изгражда.

Други пък очакват да им кажем колко ще струва оптимизацията на сайта им, преди дори да са ни казали за кой сайт става дума и каква е неговата тематика, а трети очакват, че оптимизацията ще отнеме няколко часа и с това тя ще е завинаги завършена.

Затова, нека тук преди всичко да изясним в какво се състои оптимизацията за добро класиране в Google, как се прави, и от какво зависи тя. Надяваме се с това да разсеем някои неясноти и заблуди, свързани с този процес.

Какво е оптимизация на сайт?

В нашия сайт сме посветили отделна статия, свързана със същността на уеб сайт оптимизацията, затова тук ще опишем нещата съвсем накратко:

Оптимизацията на сайт за добро класиране в Google не е еднократен акт, а постоянен процес на подобряване класирането на даден сайт при търсения в Google. Тя включва внимателно и непрекъснато следене на конкуренцията, анализиране на статистическите данни от търсенията в Google и почти непрестанно нанасяне на промени в кода и текстовете на сайта.

Колкото по-продължително се прави оптимизацията, толкова по-трайни са и резултатите от нея. Обикновено минималният срок за постигане на добри и относително трайни резултати е поне три месеца.

Важно е тук да се подчертае, че Google е изключително инертна система. Една промяна във Вашия сайт от днес, вероятно ще се отрази на класирането му в Google след няколко седмици или дори месеци. Един съвсем нов сайт обикновено достига до нормалното си (предвид реалната конкуренция) класиране в Google не по-малко от шест до осем месеца след стартирането си!

Затова, тук е мястото да разсеем и втората заблуда:  освен че не е еднократен акт, оптимизацията е и бавен процес, който изисква търпение и зависи от цялостната конкуренция, която съществува за даден сайт в Интернет пространството.

Класирането в Google прилича на състезание, което стартира всеки път, когато някой потърси нещо в търсачката. В това състезание никой не може да е постоянен победител, ако непрестанно не се променя и развива.

Оптимизацията, освен това, е изключително отговорна дейност, изискваща пълна отдаденост от страна на хората, които работят по нея. Обикновено тя е свързана със съществени промени както в структурата на съдържанието, така и в самото съдържание на сайта. Затова е и нужно да дадете на Вашите оптимизатори право и възможност да извършват ВСЯКАКВИ промени по Вашия сайт, включително и да добавят или премахват съдържание.

А това значи най-малко две неща: доверие и отговорност! Бъдете особено внимателни и отговорни, когато поверявате на някого оптимизацията на Вашия сайт, защото …

Оптимизацията може да бъде нож с две остриета!

Поверена на некомпетентни или неопитни хора, тя може не само да навреди на класирането на Вашия сайт, но дори и напълно да го изхвърли от резултатите на Google. Бъдете изключително внимателни при подбора на хората, които ще се занимават с тази дейност за Вашия сайт.

Ако случайно се натъкнете на хора, които Ви обещават срещу каквото и да било заплащане да направят нещо в сайта Ви така, че той да застане на първо място в Google и да остане там, бягайте надалеч! Такова нещо просто не е възможно, и ако някой твърди това, той или не знае какво говори, или просто Ви лъже.

Причината за това е очевидна: Интернет средата е изключително динамична. Сайтовете на Вашите конкуренти непрекъснато се променят, и ако Вие не взимате мерки Вашият сайт също да се променя и оптимизира непрестанно, с всеки изминал ден той ще влошава класирането си, докато съвсем не отпадне от резултатите на Google.

Невъзможно е в такава непрекъснато променяща се и силно конкурентна среда един сайт да се класира непрестанно добре, ако също толкова непрестанно не се работи по неговата оптимизация.

Колко струва оптимизацията на сайт?

Както вече казахме, оптимизацията на един сайт не е еднократен акт, а постоянен процес. Цените за оптимизация, които ще видите тук, са напълно ориентировъчни и са просто тези, които ние предлагаме на нашите клиенти, при това единствено за информационни и фирмени сайтове с „нормални“ размери (между 30 и 50 страници).

Както сами се досещате, цените за оптимизация много зависят както от размера и характера на сайта, така и от неговата тематика. Съвсем естествено, оптимизацията на голям онлайн магазин в силно конкурентна ниша ще е доста по-сложна от тази на малък до среден фирмен сайт в неособено конкурентна област.

Освен това, всички споменати цени се отнасят до оптимизацията на сайт по до две ключови думи или изрази.

Затова, тук е мястото да разсеем и следващата заблуда:

Оптимизацията ВИНАГИ се прави по конкретни ключови думи или изрази! Не е възможно да се оптимизира сайт „изобщо“ и „за всичко в бранша“!

За съжаление, често ни се обаждат клиенти, очакващи да оптимизираме сайта им „за всякакви търсения“, свързани с тематиката на техния сайт. Такова нещо е просто невъзможно, а и дори (теоретически) да беше възможно, щеше да е непосилно за който и да било оптимизатор.

Оптимизацията преминава през няколко етапа


Предварителен анализ:

За да бъдат ясни перспективите, които стоят пред развитието и оптимизирането на Вашия сайт, нужно е да се направи подробен анализ както на особеностите (технически и съдържателни) на сайта, така и на съществуващата конкуренция в Интернет средата.

Такъв анализ включва както детайлен преглед на кода на сайта (техническото изпълнение на сайта), така и особеностите на съдържанието (текстовете) и неговата структура.

Предварителният доклад е базиран на детайлна статистика, получена директно от Google, относно търсенията, засягащи Вашия бранш, както и наборът от ключови думи, които реално са търсени в Google и при които Вашият сайт реално се е появявал в резултатите. Тази информация е задължителна и неоценима основа за по-нататъшното развитие и оптимизация на Вашия сайт.

Цена 650 лв.


Основна оптимизация:

Основната оптимизация е критично важен етап, през който, на базата на анализите от предварителния доклад, се правят най-съществените промени както в структурата и същността на съдържанието, така и в кода на сайта. В някои случаи се налагат и дребни технически промени в системата за управление на съдържанието (CMS), които да позволяват по-добро индексиране на сайта от Google.

Понякога именно на този етап се налага добавяне на съдържание (текстове) в сайта, с цел да се увеличи шанса му за добро класиране по желаните ключови думи. Естествено, създаването на това съдържание не е включено в цената за тази оптимизация и създаването на такова съдържание (копирайтинг) е предмет на конкретна уговорка със собственика на сайта.

Продължителността на този етап на изключително много зависи от:

  1. Обема на сайта,
  2. Съществуващата конкуренция в нишата, и
  3. Изходното състояние на сайта и количеството налагащите по него се промени.

Обикновено този етап продължава поне три месеца, но при определен тип сайтове с по-голям обем и голяма конкуренция може да продължи и шест или повече месеца.

Цена 1300 лв. на месец
минимално времетраене – 6 месеца,
след което задължително се преминава на поддържаща оптимизация


Поддържаща и развиваща оптимизация:

Целта на развиващата оптимизация е запазване и непрекъснато подобряване на достигнатото след първоначалната оптимизация класиране в Google по зададените ключови думи и изрази, както и реакция с необходимите промени, в случай на съществени изменения в конкурентните сайтове или алгоритмите за класиране на Google.

За съжаление, веднъж достигнали добро класиране, много хора спират дотук и не продължават с тази поддържаща оптимизация, а това, за съжаление, е огромна грешка!

Както много пъти сме писали в този сайт, всяко търсене в Google е състезание, което е невъзможно постоянно да печелите, ако също толкова постоянно не „тренирате“, тоест ако не се развивате и усъвършенствате. Това важи с пълна сила за оптимизацията. Класирането на сайта Ви в Google неизбежно ще започне да се влошава от момента, в който работата по оптимизацията му спре!

Много важно е, освен това, в сайта редовно да се добавя ново съдържание и да се актуализира съществуващото. Причината за това е очевидна: Google „вади хляба си“ от насочването на своите потребители съм сайтове с релевантна, достоверна и актуална информация по търсената тема. Ако във Вашия сайт с месеци не се добавя ново съдържание, а старото стои непроменено, това за Google е сигнал, че информацията в сайта Ви е възможно да не е актуална, и вероятно ще спре да праща потребители съм Вас.

Цена 550 лв. на месец


Често задавани въпроси за уеб сайт оптимизацията

Може ли все пак да си платим нещо еднократно за да оптимизирате сайта ни?
Макар това определено да не е най-правилният подход, то все пак е възможно … Съществува набор от минимални технически и съдържателни изисквания, които ако даден сайт не покрива, той практически няма шансове за добро класиране в Google … Ако Вашият сайт е такъв, съвсем определено си заслужава да се поработи върху него за да се покрият поне тези минимални изисквания, дори и впоследствие да не се продължи с оптимизацията. Така поне Вашият сайт ще получи шанс да влезе в резултатите на Google.

Може ли да се прави оптимизация на статичен сайт?
Не само че може, но и в повечето случаи статичните сайтове (които не са оборудвани със система за управление на съдържанието) се поддават по-добре на оптимизация и при тях оптимизацията може да бъде много по-прецизна и затова – по-ефективна.

Какви резултати може да се гарантират?
Поне ние гарантираме две неща: Първо – че класирането на сайта ви в Google по зададените ключови думи и изрази ще се подобри съществено в сравнение с изходното положение. И второ – че ще впрегнем целия си над двадесетгодишен опит и знания това подобряване в класирането да е трайно и съществено.

Други специалисти по оптимизирането могат да Ви дадат и други гаранции и обещания. Дали ще ги изпълнят е друг въпрос.

Както вече стана ясно, класирането в Google е динамичен процес и той не зависи нито само от Вашите оптимизатори, нито само от Вас, а от цялостната конкурентна Интернет среда. Затова и конкретното подобрение в класирането изключително много зависи не само от опита и знанията на Вашите оптимизатори, но и от конкретната Интернет конкуренция във Вашия бизнес.

Затова, никой отговорен човек не би Ви дал гаранции за нещо, което не зависи изцяло от него, а поведението на Вашите конкуренти в Интернет определено не е под контрола на Вашите оптимизатори.

Успех в Интернет!
Атанас Георгиев

Може да харесате още...