Какво е дигитален маркетинг?

Какво е дигитален маркетинг?

Нароилите се напоследък (и особено у нас) всевъзможни „дигитални маркетолози“ започнаха да създават у хората напълно погрешното усещане, че дигиталният маркетинг е някаква дейност по пласирането във всевъзможни форми на реклами във „виртуалния свят на Интернет“ и социалните мрежи.

Разбира се, маркетингът като цяло има някаква връзка с рекламата, но далеч не се изчерпва с нея.

Затова, нека преди всичко изясним …

Какво е маркетинг?

Според Филип Котлър, един от всепризнатите експерти в маркетинга, маркетингът е „бизнес функция, която открива неудовлетворени нужди и желания, определя и измерва тяхната величина и потенциална рентабилност, и определя целевите пазари, които могат да бъдат най-добре обслужвани от организацията„.

Нека дадем и още едно определение. Американският „Chartered Institute of Marketing“ определя маркетинга като „процес, отговорен за идентифициране, предвиждане и задоволяване на клиентските нужди по печеливш за фирмата начин„.

Ясно се вижда, че от тези определения следват поне две неща:

Във фокуса на всеки маркетинг (включително и дигиталния) стои идентифицирането на клиентски нужди и желания.

Маркетингът е именно тази дейност, която прави идентифицирането и задоволяването на тези клиентски нужди печелившо за бизнеса.

Нека отново повторим (защото това е повече от важно), в основата на маркетинга стоят нуждите на клиента, а не самият продукт. С други думи, основният въпрос на маркетинга НЕ Е „как най-добре да продадем даден продукт?“, а „как по най-печеливш начин да задоволим дадена нужда?“

Какво отличава дигиталния маркетинг?

Интернет е новата среда, в която все повече се пренасят както рекламния пазар, така и търговията като цяло. Днес повечето клиенти търсят нужната им стока чрез Интернет, а и повечето търговци я предлагат именно там, а често и единствено там.

Както в реалния живот, така и в Интернет, ръка за ръка с търговията върви и маркетингът. Проучването на пазара, позиционирането на продукта в този пазар, изграждането на маркетингов микс, рекламна стратегия и т.н.

Тази нова среда, каквато е Интернет, не променя маркетинга по същество. Интернет обаче съществено променя методите, ползвани от маркетинга.

С други думи, въпреки че дигиталният маркетинг по същество не се отличава от „конвенционалния“ маркетинг, в Интернет всички елементи от маркетинга придобиват нов  и по-различен характер.

Намесват се и нови, непознати досега елементи от маркетинга като развитие на трафика, оптимизация за търсещи машини, онлайн промоции, маркетинг в социалните мрежи и т.н.

Какво всъщност е дигиталният маркетинг?

Добре е преди всичко да изясним КАКВО ДИГИТАЛНИЯТ МАРКЕТИНГ НЕ Е!

Дигиталният маркетинг НЕ Е КАМПАНИЯ И НЕ Е ЕДНОКРАТЕН АКТ. Той не е разпращане на рекламни имейли на когото Ви попадне и слагане на банери където може.

Дигиталният маркетинг е процесът на изграждане и развитие на позициите на Вашия продукт и Вашия бранд в Интернет пространството.

Това включва преди всичко изграждане на субективното възприемане на фирмата и нейните стоки (или услуги) от потребителите.

С други думи, процесът на дигитален маркетинг започва още от подбора и дефинирането на продукта, и включва не само същинското планиране, изграждане и развитие на Вашия сайт, но и неговото позициониране в търсещи машини, развитието на неговата посещаемост, усъвършенстване на неговата ползваемост, и не на последно място, разбира се – рекламата и популяризацията с всички дигитални средства както на самия фирмен сайт, така и на предлаганите в него стоки или услуги.

Какво включва дигиталният маркетинг?

Дефиниране на продукта

 1. Проучване на Интернет пазара
 2. Проучване на Интернет конкуренцията
 3. Избор/дефиниране на продукта
 4. Разработване на ценова политика за Интернет
 5. Разработване на рекламна политика за Интернет

Проектиране на уеб сайта

 1. Дефиниране на целите на сайта
 2. Дефиниране на целевата група клиенти
 3. Дефиниране на активните функционалности в сайта
 4. Дефиниране на ключови думи и подготовка на текстовете в сайта
 5. Дефиниране на навигацията на сайта
 6. Разработване на цветова схема, графичен оригинал и структура на съдържанието
 7. Изграждане, тестване и инсталиране на сайта

Оптимизиране на сайта

 1. Установяване на класирането на сайта в търсещите машини
 2. Дефиниране на критерии за оценка на оптимизирането
 3. Оптимизиране на ключовите думи и текстовете в сайта
 4. Мониторинг и анализ на класирането на сайта в Google
 5. Промени в ключовите думи и съдържанието, в резултат на горния анализ

Развитие и поддръжка на сайта

 1. Изграждане на база данни на посетители – потенциални клиенти
 2. Провеждане на рекламни и промоционални кампании в Интернет
 3. Мониторинг и анализ на резултатите от кампаниите
 4. Промяна на съдържанието и структурата на сайта в резултат от анализите
 5. Непрекъснат мониторинг и анализ на посещаемостта на сайта
 6. Промени в структурата и съдържанието, в резултат този анализ

В заключение …

Дигиталният маркетинг (уеб маркетинг) е процес на дефиниране и позициониране на продукта в определен пазар, а за да бъде успешно това позициониране, нужно е целият сайт да бъде съобразен с целите, които си поставя дигиталната маркетингова стратегия.

Ето защо дълбоко грешат тези, които си казват „Ние първо да направим един хубав уеб сайт, пък после ще мислим за маркетинга“.

Дигиталният маркетинг започва още с подбора и дефинирането на продукта, който ще бъде предлаган онлайн, и продължава през целия процес на планиране, изграждане, развитие, поддръжка, развитие и популяризиране на Вашия уеб сайт.

Успех в Интернет!
Атанас Георгиев

Може да харесате още...